Hva er datakrimininalitet?

  • Datainnbrudd er et innbrudd i et datasystem. Angriperen skaffer seg tilgang til informasjon som er beskyttet. Dette kan vedkommende for eksempel gjøre ved å misbruke passord eller utnytte hull i sikkerheten.
  • Løsepengevirus er en type skadelig programvare. Den låser eller krypterer hele eller deler av innholdet på datamaskinen. Målet er å få brukeren til å betale løsepenger til angriperen. Angriperen krever ofte at man betaler med bitcoin. Det er et digitalt betalingsmiddel som kun blir brukt på internett.
  • Tjenestenektangrep (DDoS) er et elektronisk angrep på internett. Målet er å hindre at brukeren av en tjeneste får tilgang. Angriperen kan blokkere ressurser hos tjenesten. Vedkommende kan også blokkere ressurser på et eller flere av systemene på vei til tjenesten. Angriperen kan for eksempel sende mange forespørsler eller data mot en nettside. Dette gjør at tjenesten stopper opp.

Les om andre typer svindel på Økokrim sine nettsider – for eksempel CEO-bedrageri, fakturabedrageri og datingsvindel.

Les våre råd for å unngå nettsvindel som skjer via SMS, e-post, nettsider og lignende.

Det er viktig å anmelde all datakriminalitet til ditt lokale politi. Politiet vil vurdere om vi skal etterforske saken. Datakriminalitet er vanskelig å etterforske og kan bli henlagt raskt. Det er likevel viktig å registrere sakene med all dokumentasjon som kan bety noe for sakene.

  • Hver enkelt sak kan bli del av en større etterforskning i fremtiden – i Norge eller i utlandet.
  • Til sammen gir sakene viktig informasjon som kan være med på å stoppe den kriminelle aktiviteten.

Internett og datateknologi spiller en viktig rolle i nesten all kriminalitet. Internett og IKT-systemer påvirker kriminaliteten og hvordan den utvikler seg. Det ser vi i valg av åsted eller verktøy for forbrytelsen. Det kan også synes på hva som blir kilder til bevis.

Teknologi som åsted for forbrytelsen

Noen straffbare handlinger retter seg mot selve teknologien, infrastrukturen eller internettbruken til en person eller en organisasjon. Datainnbrudd, skadeverk og tjenestenektangrep er eksempler på dette. I datakriminalitet blir teknologien åsted for forbrytelsen.

Teknologi som verktøy for de kriminelle

Enkelte straffbare handlinger blir begått ved hjelp av internett og datasystemer. Eksempler på dette er å selge narkotika, å dele overgrepsmateriale og å true og mobbe på internett.

Teknologi som kilde til bevis

I noen tilfeller blir ikke internett eller IKT-systemer brukt til lovbruddet. Men elektroniske spor kan oppklare saken. Det gjelder for eksempel når vi etterforsker vold og tyveri. Da må politiet ofte lete etter bevis og spor på nettet. Slike bevis kan være kommunikasjon mellom kriminelle i sosiale medier. Et annet eksempel er loggen over søk på nettet. Den kan vise hvordan en drapsmann har planlagt et drap.

Meld fra om datakriminalitet:

Ønsker du å anmelde lovbruddet? Meld fra til lokalt politi. Skjemaet under kan brukes som en veiledning før du møter hos politiet.

Finn nærmeste politi

Velg sted for å se kontaktinformasjon og åpningstider

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.

Veiledningsskjema

Legg ved dokumentasjon

Det er viktig å legge ved all dokumentasjon som kan bety noe for saken. Dette kan for eksempel være logger, e-poster og bilder.

Lever anmeldelse

Lever skjemaet og dokumentasjonen til ditt lokale politi.

Lette du etter informasjon om: