Meld fra om datakriminalitet:

Skjemaet kan benyttes som veiledning for politiet ved mottak av anmeldelse eller fylles ut i sin helhet av fornærmede som ønsker å anmelde til lokalt politi.

Legg ved dokumentasjon

Det er viktig å legge ved relevant dokumentasjon i form av logger, e-poster, bilder osv. sammen med anmeldelsen.

Anmeld til ditt lokale politi

Skjema og dokumentasjon sendes eller leveres til lokalt politi.

Kontakt lokalt politi

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

Om datakrimininalitet

  • Datainnbrudd er en uberettiget inntrengning i et datasystem for å skaffe seg tilgang til beskyttet informasjon. Angriperen kan skaffe seg tilgang ved for eksempel å misbruke passord eller utnytte sikkerhetshull.
  • Løsepengevirus er en type skadevare som låser eller krypterer hele eller deler av innholdet på datamaskinen. Målet er å få brukeren til å betale løsepenger til angriperen, som ofte krever at man betaler i form av bitcoin.
  • Tjenestenektangrep (DDoS) er et elektronisk angrep gjennomført over internett hvor hensikten er å hindre at brukeren av en tjeneste får tilgang. Det kan gjøres ved å binde opp ressurser enten hos tjenesten eller på en eller flere av systemene på vei til tjenesten. Det kan gjøres ved at store mengder forespørsler eller data sendes mot en nettside som gjør at tjenesten stopper opp.

Les om ulike typer bedragerier (som f.eks. CEO-bedrageri, fakturabedrageri og datingsvindel) og hvordan beskytte seg mot denne type kriminalitet, på Økokrims nettsider.

  • Det er viktig å anmelde all form for datakriminalitet til ditt lokale politi, som vil vurdere om saken skal etterforskes.
  • Selv om datakriminalitet er vanskelig å etterforske og kan bli henlagt raskt, så er det viktig å få registrert sakene med nødvendig dokumentasjon.
  • Hver enkelt sak kan bli del av en fremtidig nasjonal eller internasjonal større etterforskning.
  • Til sammen gir sakene viktig etterretningsinformasjon som kan være med på å stoppe den kriminelle aktiviteten.

Internett og datateknologi er sentralt i de fleste typer kriminalitet. Internett og IKT-systemer påvirker kriminaliteten og kriminalitetsutviklingen, som åsted og verktøy for forbrytelsen, eller kilde til bevis.

Åsted for forbrytelsen

Noen straffbare handlinger retter seg mot selve teknologien, infrastrukturen eller internettbruken til en person eller en organisasjon. Eksempler er datainnbrudd, skadeverk og tjenestenekt-angrep, som blokkerer internett-tjenester. Det er dette vi kaller datakriminalitet.

Verktøy for forbrytelsen

Andre straffbare handlinger begås ved hjelp av internett og datasystemer. Eksempler er salg av narkotika, deling av overgrepsmateriale og trusler og mobbing på internett.

Kilde til bevis

I noen tilfeller har ikke internett eller IKT-systemer noen aktiv rolle i utførelsen av selve lovbruddet, men elektroniske spor kan brukes til å oppklare saken. I etterforskningen av for eksempel vold og tyveri må politiet ofte lete etter bevis og spor på nettet. Slike bevis kan være kommunikasjon mellom kriminelle i sosiale medier eller nettsøkshistorikken til en drapsmann i forbindelse med planleggingen av drapshandlingen.

Andre relevante sider:

Nettsvindel, ID-tyveri, Trygg nettbruk