Internett og IKT-systemer påvirker kriminaliteten og kriminalitetsutviklingen, som åsted og verktøy for forbrytelsen, eller kilde til bevis.

Åsted for forbrytelsen

Noen straffbare handlinger retter seg mot selve teknologien, infrastrukturen eller internettbruken til en person eller en organisasjon. Eksempler er datainnbrudd, skadeverk og tjenestenekt-angrep, som blokkerer internett-tjenester.

Verktøy for forbrytelsen

Andre straffbare handlinger begås ved hjelp av internett og datasystemer. Eksempler er salg av narkotika, deling av overgrepsmateriale og trusler og mobbing på internett.

Kilde til bevis

I noen tilfeller har ikke internett eller IKT-systemer noen aktiv rolle i utførelsen av selve lovbruddet, men elektroniske spor kan brukes til å oppklare saken. I etterforskningen av for eksempel vold og tyveri må politiet ofte lete etter bevis og spor på nettet. Slike bevis kan være kommunikasjon mellom kriminelle i sosiale medier eller nettsøkshistorikken til en drapsmann i forbindelse med planleggingen av drapshandlingen.