Unngå falske nettsider og svindel

Politiet er kjent med at det er flere falske nettsider med søknadsskjema og betalingsløsninger for en ETIAS-tillatelse. Ingen av disse er ekte og det er ingen krav til en slik tillatelse før systemet er tatt i bruk.

Når systemet lanseres vil det kun være mulig å søke via den offisielle nettsiden i EU.

Information in English

European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) is a new entry requirement for the nationals of around 60 visa-exempt countries travelling to most European countries. The system is still under development and has not been launched yet.

Beware of Scammers

Currently there are numerous unofficial ETIAS websites online providing information about the rules and requirements related to ETIAS. There is only one official ETIAS website, and it is not yet a requirement to hold an ETIAS before travelling.

Once ETIAS is launched, applications for the travel authorisation will be submitted through the website.