Avvergingsplikten gjelder for alle til enhver tid, og opphever eventuell taushetsplikt. Du kan avverge ved å varsle lokalt politi eller barnevernstjenesten. Er det akutt fare for liv og helse skal du umiddelbart ringe politiet på 112. Unnlater du å avverge kan du straffes med bot eller fengsel inntil ett år.

Les mer om avvergingsplikten og hvordan du kan avverge på plikt.no

Ifølge straffeloven § 196 er enhver forpliktet til «gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen vil bli begått».

Innenfor mange yrkesgrupper vil det oppstå en særlig plikt til å melde videre om vold og overgrep. Dersom du jobber med barn og unge er det viktig at du har god kjennskap til det regelverk som regulerer nettopp din taushetsplikt, opplysningsplikt og avvergingsplikt.

God forståelse og riktig praktisering av dette regelverket er avgjørende for at du sammen med politi og barnevern kan bidra til at færre barn blir utsatt for vold og overgrep.

Les mer om din rolle på plikt.no

I noen volds- og overgrepssaker kan det være avgjørende for å beskytte barnet at foreldre ikke blir informert. Du bør derfor ikke informere foreldre eller foresatte om din bekymring uten at det er klarert med politiet eller barnevernet.

Selv om du tidligere har meldt fra om din bekymring, må du varsle igjen ved ny eller økt bekymring.

Finn nærmeste politi

Skriv inn postnummer for å se kontaktinformasjon og åpningstider

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
  1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.