Hvordan virker filteret?

Se for deg at en bruker skriver inn en adresse i adressefeltet på sin nettleser, klikker på en lenke i søppelposten eller får opp et popup-vindu som leder til et nettsted som politiet har konstatert inneholder filer som viser misbruk av barn. Nettleseren blir da omdirigert til en server hos internettleverandøren, som viser en stopp-side og ikke overgrepsmaterialet.

Stoppsiden inneholder følgende:

 • informasjon om hvorfor nettleseren ble omdirigert
 • definisjon av begrepet overgrepsmateriale
 • lenke til paragrafen i straffeloven som regulerer dette
 • informasjon om hvordan man kan klage på blokkeringen
 • kontaktinformasjon
 • redegjørelse for det internasjonale samarbeidet på feltet
 • andre nyttige lenker

Ikke personovervåkning

Internettfilteret begrenser ikke søk og reagerer ikke på bestemte ord eller vendinger. Det er heller ikke snakk om noen slags overvåkning av norske internettbrukere. Det lagres ikke opplysninger om IP-adresse eller annen identifiserende informasjon om brukeren, og det genereres ikke straffesaker hos politiet som følge av at man får opp stoppsiden. Blokkeringen og omdirigeringen av nettleseren finner bare sted når nettleseren forsøker å åpne et nettsted som inneholder seksuelle overgrep mot barn.

Test internettfilteret

Du kan kontrollere hvorvidt din internettleverandør, enten på fastnett eller mobil, er omfattet av filteret.

Stoppsiden på det bakerste bildet vises dersom leverandøren din benytter filteret. Bildet foran vises dersom internettleverandøren din ikke beskytter kundene sine mot nettsider som inneholder seksuelle overgrep mot barn.
«Stoppsiden» på det bakerste bildet vises dersom leverandøren din benytter filteret. Bildet foran vises dersom internettleverandøren din ikke beskytter kundene sine mot nettsider som inneholder seksuelle overgrep mot barn.

Test hvilken melding du får når du klikker på lenken under (avhengig av dine sikkerhetsinnstillinger):

Klikk her for å teste om internettleverandøren din benytter filteret.

Du kan kontakte leverandøren eller nettverksadministratoren dersom du ønsker at filteret skal benyttes. Leverandøren kan deretter kontakte Kripos for å bli med på dette forebyggende arbeidet. Finn ut hvilken internettleverandør du benytter .

En internasjonal versjon av filteret, IWOL (INTERPOL Worst Of List of Domains), er tilgjengelig for alle verdens 190 medlemsland, og Norge er en daglig bidragsyter. Interpol-listen deles med internettleverandører over hele verden, som implementerer listen på samme måte som norske internettleverandører.

Kriteriene for at et domene kan legges til på IWOL er følgende;

 • virkelige barn, ikke tegninger eller datagenererte barnefigurer
 • barn som er eller oppleves å være yngre enn 13 år
 • barn som utsettes for sterk seksualisering, der bildenes eller filmens fokus er kjønnsorganer
 • barn som utsettes for et seksuelt overgrep

Globalt problem – lokal løsning

Erfaringer fra tidligere har vist at overgrepsmateriale ofte legges på servere i land med mangelfullt eller ikke-eksisterende lovverk mot distribusjon av overgrepsmateriale, eller der politiet manglet ressurser og kompetanse til å forfølge slike saker. Overgrepsmateriale er i svært liten grad lagret hos kommersielle tjenestetilbydere i Norge. Utfordringen med distribusjon av overgrepsmateriale er global. Løsningene må være lokale og definert av norske lover og regler i Norge.