Hvordan virker filteret?

Se for deg at en bruker skriver inn en adresse i adressefeltet på nettleseren sin, klikker på en lenke fra en e-post eller får opp et hurtigvindu (pop up vindu). Brukeren blir ledet til et nettsted. Politiet vet at nettstedet deler filer som viser misbruk av barn. Filteret gjør at nettleseren blir sendt videre til en nettside på server hos internettleverandøren istedenfor den opprinnelige nettsiden. Brukeren ender opp med å få vist stopp-siden fra internettleverandørens server og ikke nettsiden som inneholder misbruk av barn.

«Stopp-siden» inneholder følgende:

 • informasjon om hvorfor nettleseren ble sendt videre
 • informasjon om hva overgrepsmateriale er
 • lenke til paragrafen i straffeloven som handler om dette
 • informasjon om hvordan du kan klage på blokkeringen
 • kontaktinformasjon
 • informasjon om hvordan flere land samarbeider i kampen mot overgrep
 • andre nyttige lenker

Du blir ikke overvåket

Internettfilteret begrenser ikke søk. Det reagerer ikke på bestemte ord eller vendinger. Det er heller ikke snakk om at norske brukere av internett blir overvåket. Det blir ikke lagret opplysninger om IP-adressen din eller informasjon som kan bli knyttet til deg som enkeltperson. Det blir ikke startet straffesaker hos politiet på grunn av stopp-siden. «Stopp-siden» kommer bare opp når nettleseren forsøker å åpne et nettsted som har seksuelle overgrep mot barn.

Test internettfilteret

Du kan sjekke om filteret gjelder for internettleverandøren din. Det gjelder både på fastnett og mobil.

 

Stoppsiden på det bakerste bildet vises dersom leverandøren din benytter filteret. Bildet foran vises dersom internettleverandøren din ikke beskytter kundene sine mot nettsider som inneholder seksuelle overgrep mot barn.
«Stopp-siden» på det bakerste bildet blir vist dersom leverandøren din bruker filteret. Bildet foran blir vist dersom internettleverandøren din ikke beskytter kundene sine mot nettsider som inneholder seksuelle overgrep mot barn. Skjermbilder.

Test filteret her

Klikk her for å teste om internettleverandøren din benytter filteret. Dette gjelder uansett hvilke instillinger for sikkerhet du har.

Ønsker du å få filteret?

Kontakt leverandøren din eller administratoren
av nettverket ditt. Vedkommende kan deretter kontakte Kripos for å få filteret. Slik kan dere sammen forebygge overgrep. Finn ut hvilken internettleverandør du benytter .

Den internasjonale versjonen av filteret blir kalt IWOL (INTERPOL Worst Of List of Domains). Det er tilgjengelig for alle verdens 190 medlemsland. Norge hjelper til hver dag. Interpol-listen blir delt med internettleverandører over hele verden. De setter i verk listen på samme måte som norske internettleverandører.

For at en internettadresse kan bli lagt til på IWOL, må den ha materiale med

 • virkelige barn, ikke tegninger eller datagenererte barnefigurer
 • barn som er eller virker yngre enn 13 år
 • barn som blir utsatt for sterk seksualisering der kjønnsorganer er i fokus i filmen eller bildet
 • barn som blir utsatt for et seksuelt overgrep

Erfaringer fra tidligere har vist særlig to ting: Overgrepsmateriale blir ofte lagt på servere i land som enten har dårlig eller helt mangler lovverk mot deling av overgrepsmateriale. Politiet mangler også ofte ressurser og kunnskap til å forfølge slike saker.

Overgrepsmateriale er i svært liten grad lagret hos kommersielle tjenester i Norge. Deling av overgrepsmateriale er en utfordring i hele verden. Løsningene må være lokale. Kampen må bli definert av norske lover og regler.