Rettigheter og plikter

Er du innbrakt etter politiloven (ved forstyrrelse av ro og orden eller lovlig ferdsel, offentlig beruselse, uklar identitet etc.) og satt i politiarrest, har du visse plikter og rettigheter.

Informasjon om grunnen til at du er innbrakt

Du har krav på å få vite hva som er grunnen til at du er innbrakt.

Plikt til å oppgi personalia

Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, stilling og adresse når politiet ber om det.

Bistand fra tolk

Politiet skal sørge for tolk dersom dette er nødvendig.

Helsetilsyn

Før du blir satt i arresten, skal politiet vurdere ditt behov for helsehjelp. Hvis politiet finner det nødvendig med helsetilsyn, skal politiet sørge for at du får dette.

Visitasjon / personlige eiendeler

Når du blir innbrakt, kan kan politiet visitere deg. Penger, verdisaker herunder mobiltelefon, alkohol/berusende/ bedøvende midler og gjenstander egnet til å påføre deg selv eller andre skade, vil bli tatt fra deg. Eiendeler skal tilbakeleveres ved løslatelse. Dette gjelder likevel ikke alkohol eller gjenstander som politiet har et lovmessig grunnlag for å holde tilbake.

Varsel til pårørende / militær avdeling

Er du under 18 år, har politiet plikt til å varsle dine foreldre/foresatte om innbringelsen. Er du over 18 år, kan du be politiet varsle dine pårørende eller andre du ønsker å underrette. Dette skal gjøres så snart det er praktisk mulig. Tjenestegjør du i militæret, skal politiet varsle din nærmeste militære foresatte.

Varsel til ambassade

Er du utenlandsk statsborger, har du rett til å få varslet ditt lands ambassade eller konsulære stasjon. Politiet skal i tilfelle sørge for slik underretning.

Kontakt med advokat

Du kan be om at politiet varsler en advokat så snart det er praktisk mulig. Du må selv dekke utgifter til advokat.

Varsel til pårørende og ambassade

 • Du har som regel rett til å få varslet de du bor sammen med eller en annen du peker ut, senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.
 • Politiet kan likevel utsette varslingen hvis det kan være til vesentlig skade for etterforskningen av saken.
 • Er du under 18 år, vil politiet vanligvis varsle familien din uavhengig av ditt ønske.
 • Er du utenlandsk statsborger, har du rett til å varsle ditt lands ambassade eller konsulat om at du er pågrepet.

Kontakt med advokat

 • Du har rett til å kontakte en advokat om at du er pågrepet senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.
 • Du har rett til selv å velge hvilken advokat du vil varsle.

Forklaring til politiet

 • Du har plikt til å oppgi navn, fødselsdato, fødselsår, stilling og bopel når politiet ber om det. Ut over dette har du ikke plikt til å forklare deg for politiet.
 • Du kan nekte å forklare deg helt eller bare forklare deg om enkelte spørsmål.

Fremstilling for retten

Blir du ikke løslatt, må politiet snarest mulig og senest den tredje dagen etter pågripelsen la en dommer ta stilling til om du fortsatt skal være fengslet. Normalt vil du bli fremstilt for en dommer dagen etter at du ble pågrepet.

Madrass og tepper i politiarresten

 • Du har rett til å få en ren madrass og tepper hvis du må tilbringe natten i politiarresten.
 • Hvis politiet mener det kan innebære en sikkerhetsrisiko for deg at du får madrass og teppe, kan de utsette å gi deg dette.

Helsetilsyn i politiarresten

 • Du har rett til å ta kontakt med helsepersonell senest to timer etter at du ble tatt inn til politistasjonen eller lensmannskontoret.
 • Ringer du selv til helsepersonell, har politiet rett til å kontrollere at det er de som besvarer telefonen. Deretter har du rett til å samtale direkte med helsepersonellet uten å bli kontrollert.