Folkehelseinstituttet har beregnet, med grunnlag i vegkantundersøkelsen 2008/2009, at det hver eneste dag gjennomføres om lag 140.000 kjøreturer i trafikken av personer som er ruspåvirket, enten med alkohol eller med narkotiske stoffer og/eller medikamenter. Disse utgjør en stor fare for trafikken (referert i Tilstandsanalyse 2017 Trafikk (2,50 MB)).

Ruskontroll

Politiet kan ta en alkotest/foreløpig blåseprøve av sjåføren når vedkommende er stanset i trafikkontroll, eller det er grunn til å tro at sjåføren er påvirket av alkohol. Hvis resultatet av alkotesten eller andre forhold gir grunn til å tro at sjåføren har drukket alkohol eller er påvirket av andre rusmidler eller bedøvende middel, kan politiet be sjåføren om å få ta en blåseprøve, blodprøve og eventuelt en legeundersøkelse for å fastslå hvor påvirket vedkommende er.

Enhver som nekter å avgi blåseprøve vil bli tatt med til legeundersøkelse og blodprøve. Ved mistanke om påvirkning av narkotiske stoffer eller medikamenter vil det alltid bli tatt blodprøve.

Kjøring i ruspåvirket tilstand

Promillegrensen i Norge er på 0,2 promille. Promillekjøring eller fyllekjøring er å føre et kjøretøy med en alkoholkonsentrasjon i blodet på mer enn 0,2 promille. Promillekjøring medfører vanligvis tap av førerkort for en periode, bot og/eller fengsel ved høy promille. I tillegg kommer erstatningsansvar, dersom sjåføren har påført skade på personer eller eiendom. Ulykkesforsikring gjelder ikke dersom en har kjørt i beruset tilstand.

Legemidler og narkotika

Bruk av narkotika øker risikoen for trafikkulykke. Det er fem ganger mer ruskjøring med legemidler og narkotika enn alkohol, viser en rapport utarbeidet av Folkehelseinstituttet (FHI). Blant førere som er påvirket av legemidler er det sovemedisiner (zopiklon), beroligende midler (diazepam) og smertestillende medisiner (kodein) som dominerer. Jo høyere konsentrasjonen er i blodet, jo mer påvirket er vanligvis sjåføren.

Som sjåfør er det ditt ansvar å undersøke om du kan kjøre mens du bruker legemidler. Ta kontakt med legen som har foreskrevet medisinene dine og spør om du er skikket til å kjøre. Som sjåfør må du alltid uansett vurdere om du er i form til å kjøre. Er du sliten, uopplagt og trøtt skal du ikke kjøre.

Hvordan kan du bidra?

Meld gjerne fra til politiet om du ser en sjåfør som kjører vinglete og som du tror er påvirket.

Kontakt lokalt politi

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.