Bilbelte er det viktigste sikkerhetsutstyret i bil. Bilbelte til sikring av personer skal bli brukt der det er montert.

Hvis du bruker bilbelte, har du cirka 50 prosent mindre risiko for å bli drept i trafikken. For passasjerer i forsetet er risikoen 45 prosent. For passasjerer i baksetet er den 25 prosent.

Politiet kontrollerer bruk av bilbelte.

  • Bruker du ikke bilbelte, vil du få et gebyr. Det gjelder også for passasjerer som har fylt 15 år. 

Hva skjer hvis barn under 15 år ikke er sikret? Da vil fører av bilen få et forenklet forelegg (bot) og prikker i førerkortet.

Les mer:

Barn som er lavere enn 150 cm, skal bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. Dette skal de bruke der bilbeltet er montert. Barnet kan også bruke slikt utstyr sammen med vanlig bilbelte. Der det ikke finnes godkjent barnesikringsutstyr kan barn under 150 og over 135 bruke ordinært bilbelte.

Barn som er lavere enn 135 cm, skal bli sikret med sikringsutstyr som er tilpasset barnets vekt. Sjåføren har ansvaret for at barn under 15 år er lovlig sikret. Sjåføren vil få forelegg (bot) og to prikker om vedkommende blir tatt i en kontroll. Fører med prøveperiode, får fire prikker.

En usikret eller feilsikret person kan bli alvorlig skadet selv om farten er lav. Det er derfor viktig alltid å sikre barn og voksne. Dette gjelder også på korte turer, for eksempel til barnehage eller skole.

Slik velger du riktig sikringsutstyr

Sikringsutstyret til barnet er delt inn etter vekten på barnet. Det er svært viktig å følge bruksanvisningen nøye. Dermed sikrer du at barnestolen er riktig montert i bilen. Be gjerne om hjelp i butikken der du kjøper utstyret. De kan hjelpe deg med å montere barnestolen. Skal du kjøpe en brukt barnestol? Da bør den ikke være eldre enn fem år. Du må vite at den ikke har vært utsatt for en kollisjon.

Det er anbefalt at barn sitter vendt bakover så lenge som mulig.

Les mer:

Du skal ikke bruke mobiltelefon når du kjører. Det gjør deg mindre oppmerksom på bilkjøringen.

Du kan likevel bruke mobiltelefonen under kjøring til å starte opp, gjennomføre eller avslutte en samtale, når mobiltelefonen er håndfri eller plassert i en holder. Holderen skal være forsvarlig montert ikke langt unna rattet. Den skal også være så nær sjåførens synsfelt under kjøring som mulig. Holderen kan også være en del av kjøretøyets originale innredning.

Blir du tatt for ulovlig bruk av mobilen, vil du få et forenklet forelegg og tre prikker. Fører med prøveperiode, får seks prikker.

Les mer:

15. juni 2022 kom det nye og strengere regler for bruk av elsparkesykkel.

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 gjelder også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Aldersgrensen for å kjøre elsparkesykkel er 12 år.
  • Det er påbud om at barn under 15 år skal bruke hjelm.
  • Små elektriske kjøretøy er omklassifisert fra «sykkel» til «motorvogn».

Les mer på vegvesenet.no

En firehjuling kan være registrert som moped, motorsykkel eller traktor.

I vognkortet finner du informasjon om hva kjøretøyet er registrert som. Du må ha ulike førerkortklasser for å kunne kjøre en firhjuling.

Som sjåfør er det ditt ansvar å sjekke om du har lov til å føre kjøretøyet. Er du i tvil? Ta kontakt med din lokale trafikkstasjon ved Statens vegvesen

Hva sier loven?

Politiet prioriterer kontroll av strekninger hvor det skjer mange ulykker.

Metodene politiet benytter for å kontrollere fart er:

  • stasjonære og mobile fartskontroller med sivile og uniformerte patruljer 
  • automatisk trafikkontroll (ATK) ved bruk av fotobokser

Strekninger for prioriterte fartskontroller (PDF)

Ønsker du at politiet gjør en fartskontroll?

Mer om politiets trafikkarbeid