Filmen er en del av undervisningsopplegget «DELE=DELTA». Filmen kan brukes som bakgrunn for refleksjon og diskusjon rundt temaet deling av videoer av vold og andre uønskede hendelser i sosiale medier. 

Filmene finner du også på Kripos sin YouTube-kanal.