Hvor er politiet til stede på nett?

Politiets nettpatrulje er en del av satsningen vi har kalt «politiets tilstedeværelse på internett».

  • Vi ønsker å drive et åpent, forebyggende politiarbeid der vi møter folk flest.
  • Vi ønsker å veilede om trygg og god nettbruk og være et synlig politi som er tilgjengelig for folk på internett.

Du kan sammenligne en nettpatrulje med en politipost på internett. Politiet gir råd om hvordan du kan forebygge kriminalitet eller løse konkrete problemer. Du kan også kontakte nettpatruljen hvis du ønsker dialog med politiet.

  • Nettpatruljene tar i mot informasjon eller tips om kriminalitet på internett.
  • Nettpatruljene er betjent på dagtid.
  • Du kan ikke levere anmeldelser eller søknader til Nettpatruljen.