Du kan sammenligne Nettpatruljen med en politipost på internett. Vi gir råd om hvordan du kan forebygge kriminalitet eller løse konkrete problemer. Du kan også kontakte nettpatruljen hvis du ønsker dialog med politiet.

  • Nettpatruljen tar i mot informasjon eller tips om kriminalitet på internett.
  • Nettpatruljen er betjent på dagtid.
  • Du kan ikke levere anmeldelser eller søknader til Nettpatruljen.

Hos Nettpatruljen kan du for eksempel lese om trygg nettbruk, nettvett, barns rettigheter og internett. Du kan også lese om straffbare forhold som nettsvindel, ulovlig bildedeling, overgrep og utpressing på nett.

Politiets nettpatrulje er en del av satsningen vi har kalt «politiets tilstedeværelse på internett».

  • Vi ønsker å drive et åpent, forebyggende politiarbeid der vi møter folk flest.
  • Vi ønsker å veilede om trygg og god nettbruk og være et synlig politi som er tilgjengelig for folk på internett.