Dette er mer vanlig enn vi liker å tro. Personer som utsetter andre for vold, trenger også hjelp. Kan du innrømme at du har et voldsproblem? Da er du nærmere en løsning.

Her kan du finne hjelp:

Hjelp til voksne med seksuell interesse for barn: