Har du vært utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep eller mistenker at det har skjedd, ta kontakt med nærmeste overgrepsmottak eller politi for hjelp til avklaring om hva du skal gjøre videre.

Det er overgrepsmottak i alle fylker i Norge, oversikt finnes på dinutvei.no.

Overgrepsmottaket tilbyr rask hjelp og samtale i trygge omgivelser. De gjennomfører en medisinsk undersøkelse med tanke på skader, smitte og graviditet, i tillegg til en rettsmedisinsk undersøkelse for sikring av bevis. Husk: Ikke dusj, ta vare på undertøy og klær, ta vare på sms/meldinger på sosiale medier.

Hva politiet gjør og hva en anmeldelse innebærer

 • Politiet vil etterforske saken for å finne ut hva som har skjedd. Du oppfordres til å forklare deg til politiet.
 • Det er viktig med rask varsling til politiet slik at åstedet og andre bevis kan sikres så tidlig som mulig, og at viktige spor ikke går tapt. Vitner bør avhøres så raskt som mulig.
 • Personer som er under 16 år eller personer som av ulike årsaker ikke kan møte i retten i forbindelse med en rettsak skal dommeravhøres. Dommeravhøret kan brukes i retten slik at vedkommende slipper å forklare seg der.
 • Politiet vil at alle voldtekter og seksuelle overgrep anmeldes selv om forholdet har skjedd tilbake i tid.
 • Politiet eller retten kan gi besøksforbud slik at gjerningspersonen ikke kan oppsøke deg eller kontakte deg.
 • Markere at handlingen er ulovlig.
 • Forhindre nye overgrep og straffbare handlinger overfor deg og andre.
 • Gjerningspersonen kan bli identifisert og stilt til ansvar for sine handlinger.
 • Informasjon om gjerningspersoner bidrar til politiets forebyggende arbeid.
 • Anmeldelse er en forutsetning for å kunne søke om voldsoffererstatning.
 • Du har rett til fri advokathjelp, under og etter anmeldelse til politiet. Dette gjelder om du har vært utsatt for voldtekt, andre seksuelle overgrep eller familievold.
 • Bistandsadvokaten kan forklare mer om hva en anmeldelse innebærer, om saksgang og andre spørsmål du har rundt dette.
 • Du kan søke erstatning. Bistandsadvokaten kan bistå med utforming av erstatningsansvar og voldsoffererstatning.

Finn ditt politi

 1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.
Jo fortere du anmelder, jo større er sjansen for å sikre bevis som sengetøy, videoovervåkning, teledata og chattelogger.
VideoKripos