Du som bruker tjenestene skal få informasjon om tilgjengeligheten, om vi bryter kravene, og hvilke følger det får for deg.

På nettstedet uustatus.no finner du: