Enkelte rettslige handlinger, dokumenter og avgjørelser er det påbudt å gjøre kjent for den andre parten. Du kan også trenge bevis for at forkynnelsen har skjedd, og når den skjedde, i den videre saksgangen.

Det er hovedstevnevitnet som forkynner dokumentene. Det er et hovedstevnevitne i hvert distrikt. Hovedstevnevitnet forkynner dokumenter for privatpersoner og firmaer.

Finn kontaktinformasjon til hovedstevnevitnet

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
 1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.

Om forkynnelse av dokumenter

Eksempler på type dokumenter som forkynnes:

 • konkursvarsel
 • vitnestevning til rettsmøte
 • prosesskrift eller prosessvarsel
 • innkalling til rettsmøte
 • avgjørelser fra domstoler – for eksempel kjennelser og dommer
 • foreleggelse av begjæring om tvangssalg
 • vedtak og begjæringer fra Husleietvistutvalget, Forbrukerklagenemnda og Parkeringsklagenemnda
 • vedtak om separasjon og skilsmisse fra fylkesmennene

Du har ansvar for dette når du ber om forkynnelse:

 • Du må skrive under på dokumentet. Du må også skrive på dagens dato.
 • Det må være to eksemplarer av dokumentet.
 • Du må skrive hvem dokumentet skal bli forkynt for. Du må også skrive adressen der forkynnelsen skal skje. Adressen kan være til et bosted, en arbeidsplass eller en forretning. Det kan ikke være adressen til en postboks.
 • Oppgi mottakerens fødselsnummer eller organisasjonsnummer hvis du har dette tilgjengelig.
 • Oppgi også annen informasjon som kan være til hjelp for å finne mottakeren. Dette kan være et telefonnummer eller bostedsadressen til en styreleder eller innehaver.

Hvor skal jeg sende dokumentet?

Send dokumentet til hovedstevnevitnet i distriktet der mottakeren har sin bostedsadresse, arbeidsadresse eller forretningsadresse.

Send dokumentet i posten. Du kan også levere det til hovedstevnevitnet ved å møte opp. Du kan ikke sende dokumentet på e-post. Det er fordi vi trenger underskriften din.

Hovedstevnevitnet undersøker at kravene til dokumentet er oppfylt. Deretter forkynner hovedstevnevitnet dokumentet for mottakeren. Dette vil som regel skje innen 15 dager etter at hovedstevnevitnet fikk dokumentet ditt.

Selve forkynnelsen skjer ved at et stevnevitne oppsøker mottakeren på hans eller hennes adresse. Stevnevitnet gir dokumentet til mottakeren. Er det ingen til stede på adressen, kan forkynnelsen skje ved et oppslag eller en melding på stedet. Mottakeren blir da varslet om det viktigste i dokumentet. Mottakeren kan også bli innkalt til hovedstevnevitnets kontor for å få forkynnelsen der.

Når dokumentet er forkynt, vil du få det andre eksemplaret tilbake. Tid og sted for forkynnelsen kan du se på forkynnelsesstempelet på dokumentet som stevnevitnet fyller ut, eller i et eget brev som følger med dokumentet.

Du får beskjed hvis hovedstevnevitnet ikke lykkes med å forkynne dokumentet.

For å få et konkursvarsel forkynt, må du alltid betale 497 kroner.

For andre typer dokumenter er det ikke gebyr for forkynnelser som er nødvendige etter loven. Hvis forkynnelsen derimot ikke er nødvendig etter loven, må du betale 621 kroner.

Det er Statens innkrevingssentral som krever inn gebyr for forkynnelser. Det skjer i etterkant av forkynnelsen.