Hvis du ikke svarer, vil den som har klaget deg inn som hovedregel få en dom på kravet mot deg. Da blir du dømt til å betale det klager har bedt om.

Betale kravet

Dersom du ønsker å betale kravet eller be kreditor om en avtale om nedbetaling, må du kontakte kreditoren eller den som representerer kreditoren. Kreditor er den personen eller virksomheten du skylder penger.

Du kan alltid betale hele kravet.

Det er opp til kreditoren eller inkassoselskapet om de vil gjøre en avtale om nedbetaling med deg. Det er også opp til kreditoren eller inkassoselskapet om de vil trekke saken før du har gjort opp hele gjelden.  

Du finner informasjon i forliksklagen om hvem du skal kontakte for å betale. Forliksklagen har du fått i posten.

Du kan ikke betale kravet til forliksrådet. Du kan heller ikke gjøre avtaler om nedbetaling med forliksrådet.

Regelverk på lovdata.no