Send ditt svar til forliksrådet

Hvis du ikke svarer vil den som har klaget deg inn som hovedregel få en dom på kravet mot deg. Da blir du dømt til å betale det klager har bedt om.

Betale kravet

Dersom du ønsker å betale kravet eller be kreditor om en nedbetalingsavtale, må du kontakte kreditor eller den som representerer kreditor.

Du kan alltid innfri hele kravet, men det er opp til kreditor eller inkassoselskapet om de vil inngå en nedbetalingsavtale med deg eller trekke saken før du har gjort opp hele gjelden.

Kontaktinformasjon til de du skal kontakt for å betale vil fremgå av forliksklagen, som du har fått i posten.

Forliksrådet tar ikke imot innbetalinger og kan heller ikke inngå nedbetalingsavtaler.

Regelverk på lovdata.no