Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med koronaviruset

Nei, alle møter er avlyst. Ta kontakt med forliksrådet på telefon hvis du ikke har fått bekreftelse på at saken din er utsatt. Her finner du kontaktinformasjon til namsmann og forliksråd. Du finner det også i brevet du har fått med informasjon om når du skal møte opp.

Nei, nå har alle stengt for oppmøte. Hvis du ønsker å snakke med namsmannen om utleggsforretning og dine utgifter, kan du ta kontakt med namsmannen eller sender dokumentasjon på utgiftene dine til sianpost@sismo.no.

Husk å merke e-posten med namsmannens saksnummer som alltid begynner med "T" og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din.

Nei, namsmannen gjennomfører ikke uteoppdrag nå. Ta kontakt med namsmannen hvis du ikke har fått bekreftelse på at saken din er utsatt. Her finner du kontaktinformasjon til namsmann og forliksråd. Du finner det også i brevet du har fått med informasjon om saken din.

Namsmannen sikrer krav når det er et tvangsgrunnlag. Det vil si at de du skylder penger har bedt namsmannen om hjelp til å kreve pengene. Det er lurt å forsøke å løse det før en sak havner hos namsmannen. Det er viktig at du tar kontakt med den du skylder penger. Forklar situasjonen og prøv å komme frem til en avtale om nedbetaling.

Andre tips det kan være lurt å sjekke ut

 • Ta kontakt med banken din for å se på mulighet for avdragsfrihet på boliglån
 • Ta kontakt med inkassobyrået hvis saken din har havnet til inkasso. På nettsidene til inkassobyrået finner du kontaktinformasjon.
 • Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe slik at den enkelte selv blir i stand til å styre økonomien.
 • Hvis du har du langvarige økonomiske utfordringer, kan du kanskje søke om gjeldsordning. Mer informasjon om gjeldsordning.

Hvis namsmannen ikke hører fra deg, vil utleggstrekket fortsette. Dersom økonomien din har endret seg, kan du be om at namsmannen vurderer utleggstrekket ditt på nytt. Du må dokumentere endringene. For at vi skal behandle henvendelsen din så raskt som mulig, ønsker vi at du sender:

 • Kopi av permitteringsvarselet du har fått
 • Dato for neste lønnsutbetaling og når lønningskontoret ditt senest må ha beskjed om endring av trekket ditt
 • Navn, telefonnummer og e-postadresse til lønningsansvarlig

Send forespørsel om endring og nødvendig dokumentasjon til sianpost@sismo.no. Saksnummeret på saken din må være emne på e-posten. Saksnummeret begynner med 'T' og står på alle brev du har fått fra namsmannen i forbindelse med saken din. E-post er ikke en sikker kommunikasjonskanal, og du må ikke sende sensitive personopplysninger i e-posten.

Hvis du mener beslutningen om utleggstrekk er feil, og det ikke har skjedd endringer i økonomien din, må du sende en klage. Her kan du lese om hvordan du klager. Klager må sendes per post.

Ja, du må svare på varslet innen fristen. Utleggsforretningen kan bli avholdt, men namsmannen vil sannsynligvis ikke oppsøke adressen din.

Dersom inntekten din har gått ned eller du har blitt permittert må du gi namsmannen beskjed om det. Her kan du lese om hvordan du svarer på varselet.

Hvis du har gjeldsordning og er blitt permittert, er det viktig at du informerer namsmannen om dette.

Faste betalingsplaner.

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning. Namsmannen vil beregne nytt budsjett for deg. Dersom dette fortsatt viser overskudd (til tross for permittering), må namsmannen lage nye betalingsplaner og sende disse til kreditorene. Beløpet hver kreditor mottar vil reduseres når du går ned i inntekt.

Dersom den nye økonomiske situasjonen innebærer at du ikke lenger har et overskudd å betale med, er det ikke nødvendig å utarbeide nye betalingsplaner (et underskudd kan ikke fordeles). Da vil et informasjonsskriv til kreditorene være tilstrekkelig. Namsmannen sender dette.

Avtale uten betalingsplan (Flytende dividende)

Du må informere namsmannen og dokumentere din nye økonomiske situasjon. Send opplysningene til namsmannen som behandlet søknaden din om gjeldsordning.

En gjeldsordningsavtale uten betalingsplan (flytende dividende) vil regulere både inntektsoppgang og nedgang, uten at namsmannen trenger å gjøre endringer. Namsmannen vil derfor vurdere om det er behov for å sende informasjon til kreditorene med opplysninger om den økonomiske situasjonen du er i. Verken du eller namsmannen trenger å gjøre noe mer enn dette. Beløpet du skal beholde selv blir det samme, men betalingene til kreditorene kan variere.

 

Når du har problemer med å betale gjelden din, og ikke får gjort frivillige avtaler om nedbetaling med kreditorene, kan du søke om offentlig gjeldsordning. Du søker gjennom namsmannen.

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og kreditorene dine. Avtalen kan være frivillig eller tvungen. En tvungen avtale vil si at det er retten som har avgjort at du skal få gjeldsordning.

Målet med gjeldsordningen er at du skal få kontroll over økonomien din.

Namsmannen vil lage et budsjett du skal følge i tiden du har gjeldsordning. Namsmannen bruker opplysninger du gir om økonomien din, til å sette opp et budsjett for deg.

I budsjettet setter namsmannen av penger til rimelige bokostnader og levekostnader for deg og husstanden din. Namsmannen vil følge forskrift om livsoppholdssatser. Hvis inntekten din er høyere enn utgiftene, betaler du overskudet til kreditorene.

Det vil stå i Løsøreregisteret at du har en offentlig gjeldsordning. Dette vil virke på samme måte som en vanlig betalingsanmerkning.

 

Gjeldsordningen skal normalt vare i 5 år. Du kan som regel ikke få gjeldsordning flere ganger.

Pliktene dine står i avtalen med kreditorene. Du kan også lese om pliktene i gjeldsordningsloven.

Namsmannen vil gå gjennom forslaget til avtale med deg. Namsmannen vil også informere om hva du skal følge opp i tiden med gjeldsordning.

Dette må du huske på når du har gjeldsordning:

 • Har du et overskudd i økonomien din? Da er det viktig at du betaler dette til kreditorene dine. Du har selv ansvar for å betale inn overskuddet.
 • Får du overskudd på grunn av for eksempel arv eller gevinster? Betal overskuddet til kreditorene dine.
 • Du må informere kreditorene dine om økonomien din endrer seg.
 • Du må følge budsjettet i gjeldsordningen. Kontakt namsmannen hvis du får utgifter du ikke har regnet med. Namsmannen hjelper deg med å lage et forslag til å endre gjeldsordningen om det er grunnlag for det.
 • Du må sende inn opplysningene om inntektene dine til kreditorene hvert år. Slik kan kreditorene følge med på om du betaler som du skal.

Gjeldsordningsloven er først og fremst for privatpersoner. Hvis du driver næring kan du bare får gjeldsordning hvis gjelden som er knyttet til næringen er en liten del (cirka 10 %) av den totale gjelden din.

Du kan ikke forhandle om gjeld hvis du er under konkursbehandling. Saken om gjeldsordning blir avsluttet hvis det er åpnet for konkurs. Men har du allerede fått en gjeldsordning, blir ikke den avsluttet.

 • Hvis du har kausjonist eller samskyldner, har disse fortsatt ansvar for det som er igjen av kravet når du er ferdig med gjeldsordningen.
 • Kausjonister eller samskyldnere kan ikke kreve at du betaler dem tilbake etterpå.
 • Kausjonster eller samskyldnere må bli varslet når gjeldsforhandlingene starter. De skal også få forslaget til gjeldsordning.

Kreditorene må slette kravene når du har fulgt avtalen og gjennomført gjeldsordningen.

Informer kreditorene hvis du får arv, gevinster og liknende av betydelig størrelse innen to år etter at gjeldsordningen er avsluttet. Kreditorene kan kreve at du betaler dem hele eller deler av beløpet.