Når du har problemer med å betale gjelden din og ikke får til frivillige nedbetalingsavtaler med kreditorene, kan det være aktuelt å søke om en offentlig gjeldsordning gjennom namsmannen.

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og kreditorene dine.

Formålet med gjeldsordningen er at du skal få kontroll over økonomien din.

Namsmannen vil på bakgrunn av opplysninger fra deg lage et budsjett som skal følges i gjeldsordningsperioden.

I budsjettet vil det avsettes til rimelige bo- og levekostnader for deg og din husstand.

Dette gjøres i henhold til forskrift om livsoppholdssatser. Hvis din inntekt overstiger disse utgiftene skal overskuddet betales til kreditorene.

Det vil være registrert i Løsøreregisteret at du har en offentlig gjeldsordning. Dette vil ha samme funksjon som en vanlig betalingsanmerkning.

Varighet

Gjeldsordningsperioden skal normalt være på 5 år. Du kan som hovedregel ikke få gjeldsordning flere ganger.

Plikter

Pliktene du har i gjeldsordningsperioden fremgår av avtalen og av gjeldsordningsloven

Namsmannen vil gå gjennom avtaleforslaget med deg, og du vil få informasjon om hva du skal følge opp i gjeldsordningsperioden.

I gjeldsordningsperioden må du huske på følgende:

  • Har du et overskudd i din økonomi, er det viktig at du betaler dette til kreditorene dine. Du er selv ansvarlig for å betale inn dette overskuddet.
  • Hvis du som følge av mottatt arv, gevinst eller liknende får et overskudd i din økonomi, skal dette betales til kreditorene.
  • Du har selv ansvaret for å opplyse kreditorene dine om det skulle skje endringer i økonomien din.
  • Du må følge budsjettet som er fastsatt for gjeldsordningsperioden. Får du uforutsette utgifter, må du kontakte namsmannen som kan bistå deg med å fremsette et forslag til endring av gjeldsordningen om det er grunnlag for det.
  • Du skal sende inn årlige opplysninger om inntektene dine til kreditorene, slik at disse kan følge med på at du betaler inn som du skal.

Gjeldsordningsloven gjelder i utgangspunktet kun for privatpersoner. Driver du næring kan du bare få gjeldsordning hvis gjelden som er knyttet til næringen utgjør en forholdsvis ubetydelig del (omkring 10 %) av den totale gjelden.

Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling hvis du er under konkursbehandling. Åpnes det konkurs skal gjeldsordningssaken heves, men ikke om det allerede har kommet i stand en gjeldsordning.

  • Samskyldner eller kausjonist er fortsatt ansvarlige for et eventuelt restkrav når du er ferdig med gjeldsordningen.
  • Samskyldner eller kausjonist kan ikke kreve tilbakebetaling av deg etterpå.
  • Det skal sendes varsel om åpning av gjeldsforhandlinger til eventuelle samskyldnere eller kausjonister. De skal også få oversendt forslag til frivillig eller tvungen gjeldsordning.

Når du har gjennomført gjeldsordningen i henhold til avtalen, plikter kreditorene dine å slette kravene.

Hvis du mottar arv, gevinst eller liknende av betydelig omfang innen to år etter at gjeldsordningsperioden er avsluttet, må du informere kreditorene dine om dette. Kreditorene kan kreve at hele eller deler av beløpet skal tilfalle dem.