Når du har problemer med å betale gjelden din, og ikke får gjort frivillige avtaler om nedbetaling med kreditorene, kan du søke om offentlig gjeldsordning. Du søker gjennom namsmannen.

En gjeldsordning er en avtale mellom deg og kreditorene dine. Avtalen kan være frivillig eller tvungen. En tvungen avtale vil si at det er retten som har avgjort at du skal få gjeldsordning.

Målet med gjeldsordningen er at du skal få kontroll over økonomien din.

Namsmannen vil lage et budsjett du skal følge i tiden du har gjeldsordning. Namsmannen bruker opplysninger du gir om økonomien din, til å sette opp et budsjett for deg.

I budsjettet setter namsmannen av penger til rimelige bokostnader og levekostnader for deg og husstanden din. Namsmannen vil følge forskrift om livsoppholdssatser Hvis inntekten din er høyere enn utgiftene, betaler du overskudet til kreditorene.

Det vil stå i Løsøreregisteret at du har en offentlig gjeldsordning. Dette vil virke på samme måte som en vanlig betalingsanmerkning.

 

Gjeldsordningen skal normalt vare i 5 år. Du kan som regel ikke få gjeldsordning flere ganger.

Pliktene dine står i avtalen med kreditorene. Du kan også lese om pliktene i gjeldsordningsloven.

Namsmannen vil gå gjennom forslaget til avtale med deg. Namsmannen vil også informere om hva du skal følge opp i tiden med gjeldsordning.

Dette må du huske på når du har gjeldsordning:

  • Har du et overskudd i økonomien din? Da er det viktig at du betaler dette til kreditorene dine. Du har selv ansvar for å betale inn overskuddet.
  • Får du overskudd på grunn av for eksempel arv eller gevinster? Betal overskuddet til kreditorene dine.
  • Du må informere kreditorene dine om økonomien din endrer seg.
  • Du må følge budsjettet i gjeldsordningen. Kontakt namsmannen hvis du får utgifter du ikke har regnet med. Namsmannen hjelper deg med å lage et forslag til å endre gjeldsordningen om det er grunnlag for det.
  • Du må sende inn opplysningene om inntektene dine til kreditorene hvert år. Slik kan kreditorene følge med på om du betaler som du skal.

Gjeldsordningsloven er først og fremst for privatpersoner. Hvis du driver næring kan du bare få gjeldsordning hvis gjelden som er knyttet til næringen er en liten del (cirka 10 %) av den totale gjelden din.

Du kan ikke forhandle om gjeld hvis du er under konkursbehandling. Saken om gjeldsordning blir avsluttet hvis det er åpnet for konkurs. Men har du allerede fått en gjeldsordning, blir ikke den avsluttet.

  • Hvis du har kausjonist eller samskyldner, har disse fortsatt ansvar for det som er igjen av kravet når du er ferdig med gjeldsordningen.
  • Kausjonister eller samskyldnere kan ikke kreve at du betaler dem tilbake etterpå.
  • Kausjonster eller samskyldnere må bli varslet når gjeldsforhandlingene starter. De skal også få forslaget til gjeldsordning.

Kreditorene må slette kravene når du har fulgt avtalen og gjennomført gjeldsordningen.

Informer kreditorene hvis du får arv, gevinster og liknende av betydelig størrelse innen to år etter at gjeldsordningen er avsluttet. Kreditorene kan kreve at du betaler dem hele eller deler av beløpet.