Dette kan du gjøre digitalt:

  • Kontakte oss om en sak som er sendt inn.
    Dette er mulig for forlikssaker sendt inn etter 1. oktober 2019 og utleggssaker sendt inn etter 1. november 2020. Når du har logget inn, gå til menyen øverst til venstre og velg "Henvendelse på sak".
  • Sende en forliksklage.
  • Svare på en forliksklage.
  • Svare på et varsel om utleggsforretning.
  • Klage på utlegg.
  • Følge saken din.
  • Se dokumentene i saken.