Last ned skjema

Slik gjør du det

Slik foregår utkastelsen

På dagen utkastelsen skal skje, må du møte opp på adressen for å peke ut riktig eiendom. Namsmannen vil deretter gjennomføre utkastelsen, og du får nøklene. Personen som blir kastet ut, får en frist på fire uker til å hente eiendelene sine.

Du må la skyldneren pakke og flytte eiendelene sine fra eiendommen. Namsmannen vurderer om du kan flytte eiendelene på et godkjent lager.

Henter ikke personen tingene innen fristen? Da vil namsmannen vurdere om de skal bli kastet eller solgt. Deretter avslutter namsmannen saken. Namsmannen sender deg og skyldneren en avsluttende protokoll.

Kostnader

  • Når du begjærer utkastelse, må du som saksøker (utleier) betale 1596 kroner i rettsgebyr.
  • Dersom utkastelsen blir gjennomført, må du totalt betale 3319 kroner i rettsgebyr.
  • Du som saksøker har ansvar for å betale rettsgebyret. Men du kan kreve at leietakeren dekker utgiftene i ettertid.
  • Rettsgebyret dekker kostandene ved å gjennomføre en utkastelse. Det kan for eksempel være utgifter til låsesmed for å få ny sylinder i låsen til leiligheten.

Du kan kreve at skyldneren dekker alle nødvendige utgifter ved saken. Det gjelder også rettsgebyret som ble nevnt over.

Er du privatperson, kan du normalt ikke kreve å få dekket eget arbeid med å fremme begjæringen. Dersom du er næringsdrivende, kan du kreve at skyldneren dekker utgiftene du har ved å sende kravet til namsmannen. Du kan ikke kreve et beløp som er høyere enn ett halvt rettsgebyr for å sende kravet til namsmannen, med mindre du kan dokumentere at du har hatt mer arbeid med saken enn vanlig.