Last ned skjema

Slik gjør du det

Slik foregår utkastelsen

På dagen utkastelsen skal skje, må du møte opp på adressen for å peke ut riktig eiendom. Namsmannen vil deretter gjennomføre utkastelsen, og du får nøklene. Personen som blir kastet ut, får en frist på fire uker til å hente eiendelene sine.

Du må la skyldneren pakke og flytte eiendelene sine fra eiendommen. Namsmannen vurderer om du kan flytte eiendelene på et godkjent lager.

Henter ikke personen tingene innen fristen? Da vil namsmannen vurdere om de skal bli kastet eller solgt. Deretter avslutter namsmannen saken. Namsmannen sender deg og skyldneren en avsluttende protokoll.

Kostnader

  • Når du begjærer utkastelse, må du som saksøker (utleier) betale 1498 kroner i rettsgebyr.
  • Dersom utkastelsen blir gjennomført, må du totalt betale 3117 kroner i rettsgebyr.
  • Du som saksøker har ansvar for å betale rettsgebyret. Men du kan kreve at leietakeren dekker utgiftene i ettertid.
  • Rettsgebyret dekker kostandene ved å gjennomføre en utkastelse. Det kan for eksempel være utgifter til låsesmed for å få ny sylinder i låsen til leiligheten.

Du kan kreve erstatning for sakskostnader så langt kostnadene har vært nødvendige. 

Du kan ikke kreve mer enn et beløp lik rettsgebyret, med mindre du kan dokumentere at du har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det som er vanlig.