Noen vilkår må være oppfylt før du kan sette frem kravet. Det å gjennomføre et krav ved tvang er å tvangsfullbyrde kravet.

Slik gjør du det

Kostnader for utleggsforretning

  • Når du begjærer et utlegg, må du som saksøker betale 1545 kroner i rettsgebyr.
  • Du som saksøker har ansvaret for å betale rettsgebyret, men du kan kreve at skyldneren dekker kostnadene.

Du kan kreve at skyldneren dekker alle nødvendige utgifter ved saken. Det gjelder også rettsgebyret som ble nevnt over.

Er du privatperson, kan du normalt ikke kreve å få dekket eget arbeid med å fremme begjæringen. Dersom du er næringsdrivende, kan du kreve at skyldneren dekker utgiftene du har ved å sende kravet til namsmannen. Du kan ikke kreve et beløp som er høyere enn ett halvt rettsgebyr for å sende kravet til namsmannen, med mindre du kan dokumentere at du har hatt mer arbeid med saken enn vanlig.