Noen vilkår må være oppfylt før du kan sette frem kravet. Det å gjennomføre et krav ved tvang er å tvangsfullbyrde kravet.

Slik gjør du det

Kostnader for utleggsforretning

  • Når du begjærer et utlegg, må du som saksøker betale 1498 kroner i rettsgebyr.
  • Du som saksøker har ansvaret for å betale rettsgebyret, men du kan kreve at skyldneren dekker kostnadene.

Du kan kreve at skyldneren dekker alle nødvendige kostnader ved saken. Det gjelder også rettsgebyret som ble nevnt over.

Du kan også kreve at skyldneren dekker kostnadene ved å sende begjæringen. Du kan ikke kreve et beløp som er høyere enn rettsgebyret, med mindre du kan dokumentere at du har hatt mer arbeid med saken enn det som er vanlig.