Last ned maler

Slik gjør du det

Kostnader for utleggsforretning

Når du begjærer et utlegg, må du som saksøker betale 1498 kroner i rettsgebyr.

Du som saksøker har ansvar for å betale rettsgebyret. Du kan kreve at skyldneren dekker kostnadene.

Du kan kreve at skyldneren dekker alle nødvendige kostnader ved saken. Dette gjelder også rettsgebyret som ble nevnt over.

Du kan også kreve at skyldneren dekker kostnadene du har hatt med å sende begjæringen til namsmannen. Du kan ikke kreve et beløp som er høyere enn rettsgebyret, med mindre du kan dokumentere at du har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det som er vanlig.