Eksempler spesielle lovbestemmelser som gir grunnlag for tvangsfullbyrdelse:

  • bidragsinnkrevingsloven § 7
  • vegtrafikkloven § 36 a
  • plan- og bygningsloven § 32-8.
  • der en arbeidsgiver er blitt pålagt av namsmannen å trekke i lønnen til en ansatt. En arbeidsgiver som ikke følger et slikt pålegg, kan selv bli ansvarlig for beløpet som skulle trekkes. Dette følger av tvangsfullbyrdelsesloven § 7-22. Bestemmelsen gir også tvangsgrunnlag for utlegg.

Last ned maler

Slik gjør du det

Kostnader for utleggsforretning

  • Når du begjærer et utlegg, må du som saksøker betale 1498 kroner i rettsgebyr.
  • Du som saksøker har ansvaret for å betale rettsgebyret, men du kan kreve at skyldneren dekker kostnadene.

Du kan kreve at skyldneren dekker alle nødvendige kostnader ved saken. Dette gjelder også rettsgebyret som ble nevnt over.

Du kan også kreve at skyldneren dekker kostnadene ved å sende begjæringen til namsmannen. Du kan ikke kreve et beløp som er høyere enn rettsgebyret, med mindre du kan dokumentere at du har hatt nevneverdig mer arbeid med saken enn det som er vanlig.