Last ned skjema

Slik gjør du det

Slik foregår utleveringen

Du eller en representant for deg møter på adressen hvor du mener at eiendelen befinner seg.

Om eiendelen din blir funnet, blir den utlevert til deg eller din representant. Saken blir avsluttet hos namsmannen.

Namsmannen sender et brev til skyldneren hvis eiendelen ikke blir funnet. I brevet krever namsmannen at skyldneren forteller hvor eiendelen er. Skyldneren får en frist til å opplyse om dette.

Har ikke skyldneren eiendelen lenger, og er det lite sannsynlig at han eller hun får levert den tilbake? Da sender namsmannen brev til deg eller til din prosessfullmektige. I brevet opplyser namsmannen at du kan kreve at skyldneren betaler en bot for hver dag eller uke han eller hun ikke leverer eiendelen tilbake. Dette kaller vi å pålegge løpende mulkt eller tvangsmulkt. Denne boten tilfaller staten. Du får en frist til å kreve tvangsmulkt.

Saken blir sendt til retten hvis du krever tvangsmulkt.

Hvis du ikke holder fristen eller ikke ønsker å kreve tvangsmulkt, blir saken avsluttet hos namsmannen.

 

Kostnader

  • Når du begjærer utlevering, må du betale 1491 kroner i rettsgebyr.
  • Du vil ikke få ekstra gebyr hvis utleveringen blir gjennomført.
  • Du som saksøker har ansvar for å betale rettsgebyret. Men du kan kreve at skyldneren erstatter utgiftene.

Du kan kreve at skyldneren dekker alle nødvendige utgifter ved saken. Det gjelder også rettsgebyret som ble nevnt over.

Er du privatperson, kan du normalt ikke kreve å få dekket eget arbeid med å fremme begjæringen. Dersom du er næringsdrivende, kan du kreve at skyldneren dekker utgiftene du har ved å sende kravet til namsmannen. Du kan ikke kreve et beløp som er høyere enn ett halvt rettsgebyr for å sende kravet til namsmannen, med mindre du kan dokumentere at du har hatt mer arbeid med saken enn vanlig.