Om utlevering av eiendeler

Utleieren kan kreve at du leverer tilbake eiendelen hvis du

 • ikke betaler leie eller
 • ikke leverer tilbake eiendelen etter at avtalen om leasing eller leie er løpt ut.

Domstolen kan også bestemme at du skal levere tilbake eiendelen.

Når du har fått varsel om utlevering:

 • Har du ikke betalt leien?

  Du kan unngå utlevering dersom du betaler hele kravet. Du må også betale leie som er forfalt etter at saken kom inn til namsmannen. I tillegg må du betale renter og sakskostnader. Du må betale før namsmannen kommer for å gjøre utleveringen.

 • Har leiekontrakten løpt ut?

  Da kan du unngå utlevering hvis du frivillig leverer tilbake eiendelen til utleieren. Selv om du har betalt leien, kan du ikke unngå utlevering. Du kan heller ikke unngå utlevering ved å betale leien nå.

 • Du kan klage og komme med innvendinger i saken

  Kontakt namsmannen snarest. Da kan vi vurdere klagen din før vi behandler saken.

 • Namsmannen kan ikke utsette saken uten at utleieren går med på det.
 • Du må kontakte utleieren direkte. Spør om det er mulig å utsette saken.
 • Går utleieren med på å utsette saken, vil namsmannen vurdere om utsettelsen skal godkjennes.
 • Utleieren har ingen plikt til å godta at saken blir utsatt.

 • I brevet du har fått fra namsmannen, finner du informasjon om hva utlevering har å si for deg. Dette kaller vi en foreleggelse. En kopi av begjæringen fra utleieren ble sendt til deg sammen med brevet.
 • I brevet får du en frist på 14 dager til å klage. Du kan i tillegg gi namsmannen informasjon som kan bety noe for saken. I brevet står det også når og hvor utleveringen skal skje.
 • På dagen for utleveringen møter namsmannen opp sammen med en representant fra utleieren. De finner eiendelen. Deretter sjekker utleierens representant at dette er riktig gjenstand.
 • Namsmannen leverer eiendelen til utleieren eller utleierens representant.

Før eiendelen blir utlevert

 • Du kan klage på namsmannens avgjørelser. Du må klage før utleveringen er gjort. Det vil si før eiendelen er levert til utleierens representant. Du kan klage per post eller e-post. Du kan også klage ved å ringe til namsmannen eller møte opp på namsmanens kontor.
 • Klagen din blir vurdert av namsmannen når saken din blir behandlet.
 • I noen saker er det begrenset hva du kan klage på. Dette gjelder særlig der utleieren har et alminnelig tvangsgrunnlag for kravet, for eksempel en dom. Det er fordi kravet allerede er behandlet i retten.
 • Du kan kontakte namsmannen hvis du er usikker på om du kan klage.

Etter at eiendelen har blitt utlevert

 • Når utleveringen er gjort, kan du klage på alle sider av namsmannens avgjørelse. Du kan også klage på hvordan saken din har blitt behandlet. Lever klagen før saken er avsluttet. Det vil si før namsmannen har skrevet den avsluttende protokollen i saken.
 • Du må skrive under på klagen. Underskriften må være original. Namsmannen godtar ikke elektronisk signatur. Derfor må du sende klagen i posten eller levere den på namsmannens kontor. Sender du klagen på e-post eller faks, vil den ikke bli behandlet.
 • Det er tingretten som behandler klager på namsmannens avgjørelser. Du må likevel levere klagen til namsmannen først. Det er fordi namsmannen må vurdere om vi skal endre avgjørelsen vår i saken din. Etter det kan saken bli sendt til tingretten. Da må du betale ett rettsgebyr.

 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om saken din, ta kontakt med namsmannen som sendte brevet til deg. Kontaktinformasjonen finner du i brevet. Du kan også søke i feltet under.

Finn kontaktinformasjon til namsmannen

Velg din posisjon eller skriv inn postnummer eller poststed

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
 1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.