Viktig å vite før du bestiller time for oppholdskort

 • Du må ha gyldig oppholdstillatelse.
 • Du må være registrert med korrekt postadresse og ha navnet ditt på postkassa, hvis ikke vil ikke kortet komme frem til deg.
 • Oppholdskortet dokumenterer at du har oppholdstillatelse, og er ikke et identitetsbevis.
 • Er oppholdstillatelsen din i ferd med å gå ut på dato, må du fornye oppholdstillatelsen istedenfor å søke om oppholdskort.

Skal du ut å reise?

 • Hvis du planlegger reiser til utlandet, bør du passe på at det er god tid fra du bestiller oppholdskort til avreise. Oppholdskortet skal du ha med deg på alle reiser i utlandet, i tillegg til pass.
 • Oppholdskortet er et bevis på at du har oppholdstillatelse i Norge. Med mindre noe annet står på kortet, viser det også at du har rett til å reise fritt i Schengen som turist.

Slik får du oppholdskort for første gang

Fornye oppholdskort

Hvis du har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett som tredjelandsborger (borger fra land utenfor EU/EØS), og oppholdskortet ditt snart går ut, kan du bestille nytt oppholdskort.

Du skal ikke bestille nytt oppholdskort hvis

 • Du har en midlertidig oppholdstillatelse som snart går ut, eller har gått ut på dato. Da må du søke om å fornye oppholdstillatelsen din
 • Du er statsborger i et EU/EØS-land. EU/EØS-borgere skal ikke lenger ha etikett i pass eller oppholdskort.

Du må bestille nytt oppholdskort hvis

 • Du er fra et land utenfor EU/EØS, og har permanent oppholdstillatelse (tidligere bosettingstillatelse) eller varig oppholdsrett, og oppholdskortet ditt snart går ut, eller har gått ut på dato. Det er ikke mulig å få en ny etikett.
 • Oppholdskortet ditt er mistet, stjålet eller skadet.
 • Opplysninger i kortet er feil (for eksempel navn eller statsborgerskap).
 • Du har mottatt et ødelagt eller skadet oppholdskort som du vil reklamere på.
 • Du har etikett i passet ditt og vil erstatte den med et oppholdskort.

Viktig å vite før du bestiller

Du må være registrert med korrekt postadresse og ha navnet ditt på postkassa, hvis ikke vil ikke kortet komme frem til deg.

Krav til å få nytt kort

 • Du må ha en gyldig oppholdstillatelse.
 • Du må ha DUF-nummeret ditt (12 siffer) og opplysninger om oppholdstillatelsen. Dette finner du i vedtaksbrevet som du har fått fra Utlendingsdirektoratet (UDI) eller politiet.
 • Du må vanligvis betale et gebyr på 300 kroner.

Ikke alle trenger å betale gebyr

Du trenger ikke betale gebyr hvis:

 • Du har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett som tredjelandsborger og bestiller nytt kort før det gamle går ut på dato.
 • Du har mottatt et ødelagt eller skadet oppholdskort som du vil reklamere på.

NB! Du må betale gebyr hvis du ikke leverer inn det gamle oppholdskortet når du møter opp hos politiet. 

Slik fornyer du oppholdskortet