Slik får du oppholdskort for første gang

Fornye oppholdskort

Hvis du har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett som tredjelandsborger (borger fra land utenfor EU/EØS), og oppholdskortet ditt snart går ut, kan du bestille nytt oppholdskort.

Slik fornyer du oppholdskortet

Ikke alle trenger å betale gebyr

Du trenger ikke betale gebyr hvis:

  • Du har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett som tredjelandsborger og bestiller nytt kort før det gamle går ut på dato.
  • Du har mottatt et ødelagt eller skadet oppholdskort som du vil reklamere på.

NB! Du må betale gebyr hvis du ikke leverer inn det gamle oppholdskortet når du møter opp hos politiet.