Du må forlate Norge hvis du ikke har gyldig opphold. Politiet vil uttransportere deg hvis du ikke reiser hjem frivillig. Det vil si at de sender deg tilbake med tvang. I noen tilfeller kan du søke om assistert retur.

Du kan bli sendt til det landet du er statsborger av. Du kan også bli sendt til landet du har lovlig opphold i. Dette kaller vi uttransportering eller tvangsretur.

Du må selv betale utgiftene til reisen hjem. Norske myndigheter betaler for deg hvis du ikke har penger. Du må betale pengene tilbake. 

Hvis du ikke betaler tilbake, kan du bli bortvist hvis du senere ønsker å reise tilbake til Norge.

Du kan bli pågrepet hvis du velger å bli i Norge ulovlig. Da blir du sendt ut av landet. Du får ikke vite når du kan bli pågrepet.

Til deg som har søkt om beskyttelse: Du får tilbake passet ditt eller andre dokumenter du leverte fra deg da du kom til Norge. Du får dokumentene senest når du kommer til hjemlandet ditt.

Dokumentene blir levert til hjemlandet ditt om du blir tvangsreturnert. Da kan det være du må kontakte myndighetene for å få dokumentene tilbake.

Dublin-avtalen er et samarbeid mellom EU-landene, Island, Sveits, Liechtenstein og Norge. Vi kaller disse landene for Dublin-landene. Søknaden din om beskyttelse blir kun behandlet i ett av Dublin-landene. Avtalen avgjør hvilket av Dublin-landene som skal behandle søknaden din.

Søknaden din blir behandlet av det første landet du kom til. Har du søkt om asyl i et annet Dublin-land? Da skal du bli sendt tilbake til det landet

  • som har behandlet søknaden, eller
  • som har ansvar for å behandle søknaden din.

Du kan motta et Dublin-vedtak. Det vil si at du skal bli uttransportert av politiet til Dublin-landet som behandler søknaden din. Landet blir alltid varslet før du blir sendt tilbake. Reisen dit må bli organisert av politiet.

Les mer om hvilke søkere som blir behandlet etter Dublin-avtalen på udi.no.

Bortvisning vil si at du

  • blir nektet å reise inn i Norge eller
  • må forlate Norge.

Du har ikke forbud mot å reise inn i landet hvis du har blitt uttransportert. Men du kan ha gjeld hvis du ikke har betalt utgiftene til reisen hjem. Dette kan gjøre at du blir utvist.

Ved utvisning får du et vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Vedtaket sier at du er utvist fra Norge ett eller flere år, eller for all tid. Da får du et forbud mot å reise inn i landet, og kan ikke komme tilbake så lenge innreiseforbudet gjelder.

Forbudet vil ofte gjelde for hele Schengen-området. Brudd på innreiseforbudet er straffbart.

Assistert retur vil si at du får økonomisk støtte til å reise hjem. Du får også støtte til å etablere deg på nytt i hjemlandet. Ordningen gjelder deg som trekker eller får avslag på søknaden om beskyttelse.

Med assistert retur unngår du å bli i Norge uten lovlig opphold. Uten lovlig opphold kan du bli tvangsreturnert av politiet. Du kan også bli utvist fra Schengen-området. Les mer om assistert retur på UDIs nettsider.

Du kan søke om assistert retur hos UDI.

UDI og politiet samarbeider med International Organization for Migration (IOM). UDI behandler søknaden om assistert retur, mens IOM ordner det praktiske i forbindelse med reisen.

Norge har returavtaler med 30 land. Personer blir uttransportert til over hundre land i løpet av et år.

Norge trenger ikke en returavtale for å returnere personer til deres hjemland. En slik avtale blir også kalt tilbaketakelsesavtale. En returavtale kan gjøre uttransporteringer til noen land raskere og enklere.

Det er Utenriksdepartementet som har ansvar for returavtaler med andre land.