Politiet får flere henvendelser fra personer som ønsker å hjelpe til med å hente flyktninger til Norge. Selv om hensikten din er god, så kan transport av mennesker uten riktige dokumenter for lovlig innreise regnes som menneskesmugling, som er straffbart. Politiet kan ikke gi noen forhåndstillatelser til dette.

Vi oppfordrer deg som ønsker å hjelpe flyktninger til å kontakte etablerte hjelpeorganisasjoner for å høre hvordan du best kan bidra.

Lovlig innreise til Norge

Alle utlendinger som reiser til Norge, må reise lovlig inn i Norge. Det gjelder også for ukrainere. Det er flere måter å reise lovlig inn i landet på. Eksempler på dette kan være personer som:

  • allerede har fått en gyldig oppholdstillatelse i Norge, eller
  • allerede har et gyldig besøksvisum til Norge, eller
  • kan reise visumfritt til Norge (gjelder dersom de har biometrisk pass), eller
  • skal søke beskyttelse (asyl) i Norge.

Siden 2015 har vi innført personkontroll på alle ferger som ankommer fra Schengenland. Transportøren har dermed ansvar for å sjekke at alle passasjerer har gyldige reisedokumenter og at visumpliktige utlendinger har visum. Ukrainere må ha visum dersom de ikke har biometrisk pass.

Ønsker du å hjelpe politiet som tolk?

Det er mange som har tatt kontakt for å jobbe som tolk på ukrainsk for utlendingsforvaltningen, og behovet er foreløpig dekket.

Mer informasjon om hvordan man blir tolk finnes på udi.no.

Relevante lenker