Nye regler for samtykke fra 1. november

1. november 2022 endres reglene om samtykke (fullmakt) for pass og nasjonalt ID-kort til barn og ungdom under 18 år. Endringene betyr at du ikke lenger skal ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte. Begge foresatte må møte opp personlig ved et pass– eller ID-kontor for å gi samtykke. Se hvordan du gir samtykke fra 1. november her. 

Slik søker du om nødpass