Nye regler for samtykke

Du skal ikke lenger ha med et samtykkeskjema på papir fra den andre foresatte når du søker om pass eller ID-kort til barn og ungdom. Begge foresatte må møte opp personlig ved et pass– eller ID-kontor for å gi samtykke, og ha med eget pass eller nasjonalt ID-kort. Se informasjon om hvordan du gir samtykke her. 

Slik søker du om nødpass