Slik søker du om nødpass

Nødpass, ekspresslevering eller prioritet fra 7. juli

7. juli åpner vi for at flere kan søke om nødpass. Dette er det nye kriteriet: 

  • alle som har bestilt en reise.

Du kan tidligst søke om nødpass syv dager før avreise.