Hvis du søker om midlertidig pass rett før du skal reise, kan det være at politiet ikke har kapasitet til å behandle søknaden din før reisen.

Slik søker du om nødpass

Ekstrapass

Skal du søke ekstrapass i forbindelse med reise og ditt originale pass er hos en ambassade for visumbehandling, må dette dokumenteres i et originalt skriv fra ambassaden før vi tar imot en ny søknad.

Skal du søke ekstrapass i forbindelse med jobb må du ha med et stemplet, signert, datert originaldokument som bekrefter dette. Du kan bestille time for å søke ekstrapass.