Slik søker du om nødpass

Søke om ekstrapass

Skal du søke om ekstrapass i forbindelse med reise? Er ditt originale pass hos en ambassade fordi du søker om visum, må du dokumentere det i et originalt skriv fra ambassaden. Først da kan vi ta imot en ny søknad.

Skal du søke om ekstrapass i forbindelse med jobb? Da må du ha med et stemplet, underskrevet og datert originalt dokument som bekrefter dette. Du kan bestille time for å søke om ekstrapass.