Hvis du søker om midlertidig pass rett før du skal reise, kan det være at politiet ikke har kapasitet til å behandle søknaden din før reisen.

Finn nærmeste politi for nødpass

Din posisjon
  1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.

Husk dette når du søker om nødpass

  • Du må kunne legge frem dokumentasjon for reisen.
  • Ta med deg gyldig legitimasjon og to passfoto.
  • Hvis du har et gyldig, ordinært pass, ugyldiggjøres det i passregisteret når du får nødpass.
  • Et nødpass koster det samme som et vanlig pass. Prisen er kr 450 for personer over 16 år og kr 270 for barn under 16 år. Du kan betale kontant eller med bankkort (ikke kredittkort).
  • Nødpasset er gyldig kun for én reise. Du må levere nødpasset til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen når du kommer tilbake fra reisen.
  • Politiet utsteder ikke nødpass hvis det er sannsynlig at du vil motta et ordinært pass før den planlagte reisen. Se også søke om pass. 
  • Ved utstedelse av nødpass til barn gjelder de samme reglene om fullmakt som ved ordinært pass, se også pass til barn og ungdom under 18 år.

Mer om nødpass

Du kan for eksempel ikke benytte håndskrevet nødpass ved innreise til USA og Dubai. Du er selv ansvarlig for å undersøke om det landet du skal reise til, godtar nødpass.

Informasjon om pass- og visumregler i ulike land kan du finne på sidene for UDs reiseinformasjon, i tillegg til hos ambassaden i landet du skal reise til.

Vanligvis får du ikke nødpass hvis du  allerede har fått utstedt nødpass 2 ganger i løpet av de siste 5 årene. Det samme gjelder hvis du tidligere har mistet et nødpass eller latt være å levere det til politiet, passmyndigheten eller grensekontrollen etter avsluttet reise.