Om å arve våpen

Når eieren av et våpen dør er det den ansvarlige for dødsboet som også er ansvarlig for at våpenet behandles i tråd med våpenlovgivningen. Dette gjelder både for registrerte og uregistrerte våpen.

Hvem som er ansvarlig skal følge av skifteattesten. Avdødes ansvarlige arvinger, får ogås ansvaret for avdødes forpliktelser.

På domstol.no finner du informasjon om skifteattest

Oppbevaring av våpen i dødsbo

Arvinger kan etter politiet sitt samtykke oppbevare våpnene midlertidig til skiftet er gjennomført. 

Våpenlova § 35 og § 19 omtaler oppbevaring ved dødsbo

Det er flere måter å arve et våpen på

 • Du er livsarving hvis du arver våpenet av en slektning i rett linje fra deg. Det kan for eksempel være barna, foreldrene eller besteforeldrene dine.
 • Du kan også arve våpen fra en slektning uten livsarvinger.
 • Du kan få et våpen testamentert til deg.

Alle ansvarlige arvinger må samtykke til om våpen etter avdøde skal overdras til annen person, deaktiveres, destrueres eller selges. Når det er flere som overtar dødsboet trenger du fullmakter fra de andre arvingene om at de sier fra seg retten til å eie våpenet. Alternativet er at det er gitt fullmakt til én person, som signerer for avgjørelsen på vegne av dødsboet.

Arv og affeksjon (minneverde)

Våpeneier må ikke ha avgått med døden for at nære slektninger skal kunne søke om å overta våpen på arv. Imidlertid må det foreligge en situasjon som følge av alder, svekkelse, sykdom eller liknende, som medfører at overdragelse av skytevåpenet begrunnet i arv er naturlig på søknadstidspunktet.


Dokumentasjon av våpenkunnskap

For å overta våpen godkjent til jakt som arv eller affeksjon, kreves det at du kan dokumentere tilstrekkelig våpenkunnskap. Eksempel på godkjent opplæring er førstegangstjeneste eller aktivitet i godkjent skytterorganisasjon

Ingen gebyr når søknaden gjelder arv

Erverv ved arv/affeksjon i rett opp- eller nedstigende linje er gebyrfritt. Du må derfor oppgi at du søker som følge av arv og legge ved dokumentasjon for å unngå å betale for søknaden.


Etter at ny våpenlov trådet i kraft 1. juni 2021, er det ikke lengre forbudt å skyte med våpen som du har arvet.

De som i dag innehar skytevåpen hvor det står at våpenkortet ikke kan benyttes til å erverve ammunisjon og som kan dokumentere tilstrekkelig våpenkunnskap, kan søke politiet om opphevelse av dette bruksforbudet.

Om å overta, deaktivere, destruere, eller selge våpenet

 • Ønsker du å beholde våpenet for å bruke det må du søke om tillatelse fra politiet. Du må søke via papirskjema og legge ved dokumentasjon
 • Arver du flere våpen må du søke om tillatelse for hvert våpen.
 • Har du arvet en uregistrert hagle som ble kjøpt før 1. oktober 1990 må du også søke. Det er straffbart å overta våpen uten tillatelse fra politiet.

Slik søker du våpentillatelse ved arv av våpen, her finner du også informasjon om hva du må dokumentere.

Å deaktivere våpenet vil si å gjøre våpenet varig ubrukbart slik at du ikke kan bruke det.

 • Når du arver et våpen må du kontakte politiet for å få tillatelse til å beholde våpenet frem til det er deaktivert.
 • Deaktivering av våpen gjøres kun av godkjente børsemakere.
 • Du må vise frem skifteattest og nødvendige fullmakter.

Slik går du frem for å deaktivere våpen du har arvet.

 • Våpen som skal destrueres må leveres inn til politiet ved nærmeste politistasjon.
 • Når du leverer inn våpenet skal du få en kvittering fra politiet på at du har levert det.
 • Du må vise frem skifteattest og nødvendige fullmakter når du leverer våpenet.

Du kan selge våpenet du har arvet. Den du selger til må ha gyldig våpentillatelse eller være en godkjent forhandler av våpen.

Finn nærmeste våpenkontor

Finn åpningstider og kontaktinformasjon for å hente våpensøknad eller levere våpen til destruksjon.

Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
 1. Skriv postnummer eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.