Når en eier av et våpen dør, overføres ansvaret for oppgjøret av våpenet til bobestyreren. Bobestyreren, eller den som har fått fullmakt fra eventuelle arvinger, skal snarest sørge for at våpenet overføres til den nye eieren, selges, plomberes eller destrueres.

Regler for å overta våpen

 • Tillatelse gis kun til søkere i rett opp- og nedadstigende linje (fra foreldre til barn, fra besteforeldre til barnebarn osv.).
 • Det er mulig å overta inntil tre jaktrifler eller hagler gjennom arv.
 • Pistoler, revolvere og våpen som ikke er tillatt til jakt, kan også overtas, hvis søkeren oppfyller de alminnelige kravene for å kunne skaffe seg våpentypen.
 • Det er straffbart å overta våpen uten tillatelse fra politiet.
 • Når det er flere som overtar boet, må det vedlegges fullmakter fra de som frasier seg eiendomsretten til våpenet.

Alternativer til å overta våpen

 • Du kan selge våpenet til en kjøper som har en gyldig våpentillatelse for det aktuelle våpenet.
 • Du kan selge våpenet til  en godkjent våpenforhandler.
 • Du kan plombere våpenet og beholde det, dersom:
 1. våpenet plomberes av en godkjent børsemaker
 2. våpenet blir gjort varig ubrukbart og utgår fra våpenregisteret
 3. du sender en kopi av kvitteringen for det utførte arbeidet til politidistriktet ditt
 • Du kan levere inn våpenet til politiet for destruksjon, som er gratis.

Registreringsplikt

I dag er det registreringsplikt på alle våpen. Det ble innført registreringsplikt for alle hagler 1. oktober 1990. Hvis nye eiere overtar en uregistrert hagle i forbindelse med arv, skal den registreres. Om du er usikker på om våpenet du har arvet, er registrert i våpenregisteret, kan du ta kontakt med politiet.

Finn åpningstider og kontaktinformasjon

Din posisjon
 1. Din posisjon
1 Resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller sveip-bevegelser for å navigere.