Du arver ikke retten til å beholde våpenet. Du må søke politiet om tillatelse til å beholde våpenet.

Dette skjer når en eier av et våpen dør: Bobestyreren er den som tar seg av dødsboet eller eiendommen til den som er død. Han eller hun får ansvar for hva som skjer videre med våpenet. Dette ansvaret kan arvingene også gi til en annen person ved å gi vedkommende fullmakt. Han eller hun skal snarest sørge for at du får våpenet. Vil du ikke ha våpenet, sørger han eller hun for å få det solgt, plombert eller destruert. Å plombere våpenet vil si å sikre det slik at du ikke kan bruke våpenet. Å destruere våpenet vil si å ødelegge det.

Det er flere måter du kan arve et våpen på. Du er livsarving hvis du arver våpenet av en slektning i rett linje fra deg. Det kan for eksempel være barna, foreldrene eller besteforeldrene dine. Du kan også arve våpen fra en slektning uten livsarvinger. Eller du kan få et våpen testamentert til deg.

Endring etter ikrafttredelse av ny våpenlov

For å overta våpen godkjent til jakt som arv eller affeksjon, kreves det at du kan dokumentere tilstrekkelig våpenkunnskap. Eksempel på godkjent opplæring er førstegangstjeneste og aktivitet i godkjent skytterorganisasjon.

Etter at ny våpenlov trådet i kraft 1. juni i fjor er det ikke lengre forbudt å skyte med våpen som du har arvet. De som i dag innehar skytevåpen hvor det står at våpenkortet ikke kan benyttes til å erverve ammunisjon og som kan dokumentere tilstrekkelig våpenkunnskap, kan søke politiet om opphevelse av dette bruksforbudet.

 

Dette kan du gjøre

Du må søke om våpentillatelse hvis du vil beholde våpenet .

Husk dette:

 • Alle må søke politiet om tillatelse. Dette gjelder også hvis du har arvet en uregistrert hagle som ble kjøpt før 1. oktober 1990. Det er straffbart å overta våpen uten tillatelse fra politiet.
 • Har du arvet flere våpen? Du må søke om våpentillatelse for hvert våpen du arver.
 • Du må være 18 år for å ha rifle og hagle. Du må være 21 år for å ha pistol og revolver.
 • Du må ha god vandel.
 • Du må vanligvis oppgi hvorfor du har bruk for våpenet, for eksempel til jakt eller konkurranse. Du må også dokumentere behovet ditt. For eksempel må du være ført inn i Jegerregisteret hvis du skal bruke våpenet til jakt. Du må dokumentere at du er konkurranseskytter hvis du skal bruke våpenet til konkurranse.
 • Er du livsarving? Da kan du søke om tillatelse på inntil tre jaktrifler eller hagler uten å dokumentere behovet ditt (se punktet over).
 • I særlige tilfeller gjelder dette også for pistoler, revolvere og våpen som ikke er tillatt til jakt. Men regelen om inntil tre våpen gjelder ikke her.
 • Du kan søke om tillatelse til å overta et våpen selv om du og den som er død, ikke er i slekt i rett linje fra hverandre. Den avdøde kan for eksempel være en ektefelle eller et søsken. Du må ha en god grunn til å arve. Våpenet kan for eksempel ha personlig verdi for deg, det vi kaller affeksjonsverdi.
 • Er det flere som overtar dødsboet? Da trenger du fullmakter fra de andre arvingene om at de sier fra seg retten til å eie våpenet. Du legger fullmaktene ved søknaden.

Vil du beholde våpenet, men ikke bruke det? Da kan du deaktivere det slik at du ikke kan bruke det igjen. Det kan du også hvis du får avslag fra politiet på våpensøknaden.

Husk dette:

 • Du må kontakte politiet for å få tillatelse til å beholde våpenet frem til det er deaktivert.
 • Bare en godkjent børsemaker kan deaktivere våpenet i samsvar med reglene.
 • Du må sende en bekreftelse på at våpenet er deaktivert. Du sender bekreftelsen til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.
 • Politiet kan kreve at du må møte opp hos politiet for å vise at våpenet er deaktivert riktig.

Les mer om deaktivering av våpen.

Du kan velge å ødelegge eller destruere våpenet. Da må du levere inn våpenet til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor for destruksjon. Det er gratis. Husk å få kvittering når du har levert inn våpenet ditt.

Du kan selge våpenet du har arvet. Den du selger til må ha gyldig våpentillatelse eller være en godkjent forhandler av våpen.

Finn nærmeste våpenkontor

Finn åpningstider og kontaktinformasjon for å hente våpensøknad eller levere våpen til destruksjon.

Skriv sted eller klikk for din posisjon
 1. Skriv sted eller klikk for din posisjon
1 Resultatene er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp og ned.