Distrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt 28 til 32 uker
Finnmark politidistrikt 6 uker
Innlandet politidistrikt 16 til 20 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 8 til 10 uker
Nordland politidistrikt 6 til 8 uker
Oslo politidistrikt 11 uker
Sør-Vest politidistrikt 3 til 4 uker
Sør-Øst politidistrikt 3 til 5 uker
Troms politidistrikt 6 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt 16 til 17 uker
Vest politidistrikt 10 til 13 uker
Øst politidistrikt 16 til 20 uker