Saksbehandlingstidene er oppdatert per 25. januar.

Politidistrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt
 • Jakt: 1 til 2 uker
 • Sport/konkurranse: 1 til 2 uker
 • Øvrige søknader: 1 til 2 uker
Finnmark politidistrikt
 • Jakt: 1 til 2 uker
 • Sport/konkurranse: 3 til 4 uker
 • Øvrige søknader: 3 til 4 uker
Innlandet politidistrikt
 • Jakt: 3 uker
 • Sport/konkurranse: 3 uker
 • Øvrige søknader: 3 uker
Møre og Romsdal politidistrikt
 • Jakt: 2 uker
 • Sport/konkurranse: 10 uker
 • Øvrige søknader: 10 uker
Nordland politidistrikt
 • Jakt: 3 til 4 uker
 • Sport/konkurranse: 3 til 4 uker
 • Øvrige søknader: 3 til 4 uker
Oslo politidistrikt
 • Jakt: 4 uker
 • Sport/konkurranse: 6 til 8 uker
 • Øvrige søknader: 6 til 8 uker
Sør-Vest politidistrikt
 • Jakt: 1 til 2 uker
 • Sport/konkurranse: 1 til 2 uker
 • Øvrige søknader: 3 til 4 uker
Sør-Øst politidistrikt
 • Jakt: 2 til 3 uker
 • Sport/konkurranse: inntil 8 uker
 • Øvrige søknader: inntil 8 uker
Troms politidistrikt
 • Jakt: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: 8 til 10 uker
 • Øvrige søknader: 6 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt
 • Jakt: 13 uker
 • Sport/konkurranse: 15 uker
 • Øvrige søknader: 13 uker
Vest politidistrikt
 • Jakt: 3 til 5 uker
 • Sport/konkurranse: 8 til 10 uker
 • Øvrige søknader: 8 til 10 uker
Øst politidistrikt
 • Jakt: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: 6 til 10 uker