Saksbehandlingstidene ble oppdatert 22. april.

Politidistrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 1 uke
 • Jakt, søknader på papir: 2 til 4 uker
 • Sport/konkurranse: 2 til 3 uker
 • Øvrige søknader: 8 til 12 uker
Finnmark politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 4 uker
 • Jakt, søknader på papir: 6 til 8 uker
 • Sport/konkurranse: 6 til 8 uker
 • Øvrige søknader: 4 til 6 uker
Innlandet politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 20 uker
 • Jakt, søknader på papir: 25 uker
 • Sport/konkurranse: 32 uker
 • Øvrige søknader: 32 uker (våpenpass 6 uker)
Møre og Romsdal politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 3 dager
 • Jakt, søknader på papir: 2 uker
 • Sport/konkurranse: 5 til 6 uker
 • Øvrige søknader: 5 til 6 uker
Nordland politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 1 til 2 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 uker
 • Sport/konkurranse: 7 uker
 • Øvrige søknader: inntil 10 uker (våpenpass 7 uker)
Oslo politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 2 til 20 uker
 • Jakt, søknader på papir: 24 til 32 uker
 • Sport/konkurranse: 38 til 42 uker
 • Øvrige søknader: 38 til 42 uker
Sør-Vest politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: inntil 2 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 uker
 • Sport/konkurranse: 8 til 10 uker
 • Øvrige søknader: inntil 15 uker (våpenpass 1 til 2 uker)
Sør-Øst politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: inntil 2 uker
 • Jakt, søknader på papir: inntil 4 uker
 • Sport/konkurranse: inntil 12 uker
 • Øvrige søknader: inntil 10 uker
Troms politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 2 til 4 uker
 • Jakt, søknader på papir: 2 til 4 uker
 • Sport/konkurranse: 6 til 8 uker
 • Øvrige søknader: 6 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 20 uker
 • Jakt, søknader på papir: 20 uker
 • Sport/konkurranse: 4 uker
 • Øvrige søknader: 34 uker (våpenpass 4 uker)
Vest politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 3 til 5 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: 12 til 15 uker
 • Øvrige søknader: 12 til 15 uker
Øst politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 4 uker
 • Jakt, søknader på papir: 26 til 28 uker
 • Sport/konkurranse: 40 uker
 • Våpenpass: 6 til 8 uker