Saksbehandlingstidene er oppdatert per 16. september.

Politidistrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt
 • Jakt: 1 til 2 uker
 • Konkurranse: 5 uker
 • Øvrige søknader: 5 uker
Finnmark politidistrikt
 • Jakt: 4 uker
 • Konkurranse: 10 uker
 • Øvrige søknader: 10 uker
Innlandet politidistrikt
 • Jakt: 6 uker
 • Jakt – førstegangssøkere: 2 uker
 • Konkurranse: 8 uker
 • Øvrige søknader: 3 uker
Møre og Romsdal politidistrikt
 • Jakt: 1 uke
 • Konkurranse: 4 uker
 • Øvrige søknader: 4 uker
Nordland politidistrikt
 • Jakt: 2 uker
 • Konkurranse: 2 uker
 • Øvrige søknader: 4 uker
Oslo politidistrikt
 • Jakt: 2 til 4 uker
 • Konkurranse: 4 til 8 uker
 • Øvrige søknader: 4 til 8 uker
Sør-Vest politidistrikt
 • Jakt: 1 til 2 uker
 • Konkurranse: 2 til 3 uker
 • Øvrige søknader: 4 til 5 uker
Sør-Øst politidistrikt
 • Jakt: 1 til 2 uker
 • Konkurranse: 12 uker
 • Øvrige søknader: inntil 12 uker
Troms politidistrikt
 • Jakt: 4 til 6 uker
 • Konkurranse: 6 til 9 uker
 • Øvrige søknader: 6 til 9 uker
Trøndelag politidistrikt
 • Jakt: 5 uker
 • Konkurranse: 12 uker
 • Øvrige søknader: 5 til 20 uker
Vest politidistrikt
 • Jakt: 4 uker
 • Konkurranse: 8 til 9 uker
 • Øvrige søknader: 8 til 10 uker
Øst politidistrikt
 • Jakt: 0 til 1 uke
 • Konkurranse: 10 til 14 uker