Saksbehandlingstidene er oppdatert 30. november.

Politidistrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 1 til 3 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: 4 til 6 uker
 • Øvrige søknader: 8 til 12 uker
Finnmark politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 4 til 6 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: 6 til 8 uker
 • Øvrige søknader: 6 til 8 uker
Innlandet politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 21 uker
 • Jakt, søknader på papir: 27 uker
 • Sport/konkurranse: 31 uker
 • Øvrige søknader: 31 uker (våpenpass 3 til 4 uker)
Møre og Romsdal politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 9 dager
 • Jakt, søknader på papir: 2 uker
 • Sport/konkurranse: 6 uker
 • Øvrige søknader: 6 uker
Nordland politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 1 til 2 uker
 • Jakt, søknader på papir: 8 til 10 uker
 • Sport/konkurranse: inntil 8 til 10 uker
 • Øvrige søknader: 8 til 10 uker
Oslo politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 12 til 16 uker
 • Jakt, søknader på papir: 12 til 16 uker
 • Sport/konkurranse: 16 til 20 uker
 • Øvrige søknader: 20 til 30 uker
Sør-Vest politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: inntil 2 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: inntil 6 uker
 • Øvrige søknader: inntil 10 uker
Sør-Øst politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: inntil 2 uker
 • Jakt, søknader på papir: inntil 4 uker
 • Sport/konkurranse: inntil 12 uker
 • Øvrige søknader: inntil 10 uker
Troms politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 6 til 8 uker
 • Jakt, søknader på papir: 6 til 8 uker
 • Sport/konkurranse: 6 til 8 uker
 • Øvrige søknader: 6 til 8 uker
Trøndelag politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 16 uker
 • Jakt, søknader på papir: 18 uker
 • Sport/konkurranse: 10 uker
 • Øvrige søknader: 34 uker (våpenpass 3 uker)
Vest politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 4 til 6 uker
 • Jakt, søknader på papir: 4 til 6 uker
 • Sport/konkurranse: 12 til 15 uker
 • Øvrige søknader: 12 til 15 uker
Øst politidistrikt
 • Jakt, digitale søknader: 25 til 28 uker
 • Jakt, søknader på papir: 25 til 28 uker
 • Sport/konkurranse: 33 til 35 uker