Distrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt 10 til 12 uker
Finnmark politidistrikt 6 uker
Innlandet politidistrikt 22 til 26 uker
Møre og Romsdal politidistrikt 8 til 10 uker
Nordland politidistrikt 6 til 8 uker
Oslo politidistrikt 11 uker
Sør-Vest politidistrikt 3 til 4 uker
Sør-Øst politidistrikt 12 uker
Troms politidistrikt 3 til 6 uker
Trøndelag politidistrikt 16 til 17 uker
Vest politidistrikt 10 til 13 uker
Øst politidistrikt 25 til 30 uker (per 28. oktober, 2021)