Distrikt Behandlingstid
Agder politidistrikt 10 til 12 uker
Finnmark politidistrikt 6 uker
Innlandet politidistrikt 16 til 18 uker (per 1. mars, 2022)
Møre og Romsdal politidistrikt 8 til 10 uker
Nordland politidistrikt 6 til 8 uker
Oslo politidistrikt 11 uker
Sør-Vest politidistrikt 8 til 12 uker
Sør-Øst politidistrikt 12 uker
Troms politidistrikt 6 til 8 uker (per 23. mars 2022)
Trøndelag politidistrikt 8 uker (per 10. november 2021)
Vest politidistrikt 10 til 13 uker
Øst politidistrikt 18 til 22 uker (per 28. mars, 2022)