Du som bor på Svalbard og er registrert med adresse i Befolkningsregisteret for Svalbard søker om våpentillatelse hos Sysselmesteren:

Sysselmesteren behandler kun søknader om tillatelser for personer som er registert i Befolkningsregisteret for Svalbard. Du som har folkeregistrert adresse på fastlands-Norge søker om våpentillatelse hos politiet, og søknaden behandles av politidistriktet som adressen din hører til.