Du søker ikke om våpenkort, men får det tilsendt i posten når du har fått våpentillatelse og politiet har registrert våpenet ditt i våpenregisteret. Her søker du om våpentillatelse. 

Hvis du mister våpenkortet ditt må du melde det til politiet. Hvis du har midlertidig våpenkort må du huske å fornye dette. For klubbvåpen kan det utstedes ett våpenkort hvor alle våpen er samlet.

Last ned melding

Mistet eller fornye våpenkort

  1. Last ned og fyll ut melding om mistet våpenkort.

  2. Send skjemaet på e-post eller per post til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.
  3. Du mottar nytt våpenkort i posten.
  1. Send en skriftlig melding om at det midlertidige våpenkortet skal fornyes. Meldingen må inneholde: fullt navn, fødsels- og personnummer, dato og signatur.
  2. Legg ved bekreftelse på at brukeren av våpenet fortsatt er medlem i skytterlag/forening og dokumentasjon på aktivitet.
  3. Send søknad og vedlegg på e-post eller per post til politidistriktet der du har folkeregistrert adresse.