Du søker ikke om våpenkort. Politiet sender våpenkortet til deg i posten når du har fått våpentillatelse. Da har vi også registrert våpenet ditt i våpenregisteret.  Slik søker du om våpentillatelse. 

Meld fra til politiet hvis du mister våpenkortet ditt. Hvis du har midlertidig våpenkort, må du huske å fornye det. For klubbvåpen kan vi sende ett våpenkort til stedet hvor alle våpnene er samlet.

Last ned melding

Mistet eller fornye våpenkort

 1. Last ned og fyll ut melding om mistet våpenkort (55 kB).

 2. Send skjemaet på e-post eller per post til politidistriktet der du har den folkeregistrerte adressen din.
 3. Du får nytt våpenkort i posten.

 1. Send en skriftlig melding om at du vil fornye det midlertidige våpenkortet ditt. Meldingen må inneholde
  • ditt fulle navn
  • fødselsdato og personnummeret ditt
  • dato og underskriften din
 2. Legg en bekreftelse på at du fortsatt er medlem i skytterlaget eller foreningen. Legg også ved dokumentasjon på at du er aktiv i skytterlaget eller foreningen.
 3. Send søknad og dokumentasjonen på e-post eller per post til politidistriktet der du har den folkeregistrerte adressen din.