Last ned søknadsskjema

Søke, fornye eller melde tapt våpenpass

 1. Du må ha våpentillatelse for å få våpenpass.

 2. Last ned og fyll ut søknad om europeisk våpenpass.
 3. Det er gratis å søke om våpenpass.
 4. Legg ved et bilde som fyller kravene for passfoto. Benytt fotograf eller passfotoautomat.
 5. Send søknaden til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.
 1. Send en skriftlig melding om at du ønsker å fornye våpenpasset. Meldingen må inneholde: fullt navn, fødels- og personnummer, dato og signatur.

 2. Send inn melding om fornyelse av våpenpass per post til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse. Husk at du må legge ved våpenpasset som skal fornyes.

Hvis våpenpasset allerede har utløpt, må du søke om nytt våpenpass.

 1. Send en skriftlig melding om tapt våpenpass. Meldingen må inneholde: årsak til at våpenpasset er tapt, fullt navn, fødsels- og personnummer, dato og signatur.

 2. Last ned og fyll ut søknad om europeisk våpenpass.

 3. Legg ved et nytt bilde som fyller kravene for passfoto. Benytt fotograf eller passfotoautomat.
 4. Send melding om tapt våpenpass, ny søknad og passfoto per post til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.

Om våpenpass

 • Våpenpasset gjelder i fem år.
 • Du må eie våpenet for å ha det i våpenpasset.