Våpenpasset er gyldig i fem år. Du må eie våpenet for å registrere det i våpenpasset. 

Last ned søknadsskjema

Søk, forny eller meld tapt våpenpass

 1. Du må ha våpentillatelse for å få våpenpass.

 2. Last ned og fyll ut søknad om europeisk våpenpass .
 3. Legg ved et bilde som fyller kravene for passfoto. Bruk en fotograf eller en automat for passfoto.
 4. Send søknaden til politidistriktet der du har den folkeregistrerte adressen din.

 1. Send en skriftlig melding om at du ønsker å fornye våpenpasset. Meldingen må inneholde

  • ditt fulle navn

  • fødelsnummeret og personnummeret ditt

  • dato og underskriften din

 2. Send meldingen per post til politidistriktet der du har den folkeregistrerte adressen din. Husk å legge ved våpenpasset du vil fornye.

Hvis våpenpasset har utløpt på dato, må du søke om nytt våpenpass.

 1. Send en skriftlig melding om at du har mistet våpenpasset ditt. Meldingen må inneholde

  • grunnen til at du ikke har våpenpasset lenger

  • ditt fulle navn

  • fødselsnummeret og personnummeret ditt

  • dato og underskriften din

 2. Last ned og fyll ut skjemaet for søknad om europeisk våpenpass (308 kB).

 3. Legg ved et nytt bilde som fyller kravene for passfoto. Bruk en fotograf eller automat for passfoto.
 4. Send meldingen om tapt våpenpass, den nye søknaden og passfotoet per post til politidistriktet der du har den folkeregistrerte adressen din.