Våpenpasset gjør det mulig for deg å reise mellom land i EU/EØS uten å fremvise våpenet i tollen. Du slipper også å bruke skjema for midlertidig inn- og utførsel til Norge.

Når du reiser med våpen og passerer landegrenser skal du i tillegg til våpenpasset alltid ha med deg gyldig legitimasjon og våpenkort.

Om europeisk våpenpass

 • Du må eie våpenet for å registrere det i våpenpasset.
 • Våpenet må også være registrert i våpenregisteret.
 • Våpenpasset er gyldig i fem år, men kan etter søknad forlenges i fem nye år.
 • Våpenpasset er bare gyldig så lenge du har gyldig tillatelse for våpnene som er innført i våpenpasset.

Har du mistet våpenpasset, må du melde det til politiet.

Last ned søknadsskjema

Søk, forny eller meld tapt våpenpass

 1. Du må ha våpentillatelse for å få våpenpass.

 2. Last ned og fyll ut søknad om europeisk våpenpass .
 3. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon, for eksempel pass, nasjonalt ID-kort, eller førerkort.
 4. Legg ved et bilde som fyller kravene for passfoto. Bruk en fotograf eller en automat for passfoto.
 5. Send søknaden til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.

 1. Send en skriftlig melding om at du ønsker å fornye våpenpasset. Meldingen må inneholde

  • ditt fulle navn

  • fødselsnummeret og personnummeret ditt

  • dato og underskriften din

 2. Send meldingen per post til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse. Husk å legge ved våpenpasset du vil fornye.

Hvis våpenpasset har utløpt på dato, må du søke om nytt våpenpass.

 1. Send en skriftlig melding om at du har mistet våpenpasset ditt. Meldingen må inneholde:

  • grunnen til at du ikke har våpenpasset lenger

  • ditt fulle navn

  • fødselsnummeret og personnummeret ditt

  • dato og underskriften din

 2. Last ned og fyll ut skjemaet for søknad om europeisk våpenpass .

 3. Legg ved kopi av gyldig legitimasjon, for eksempel pass, nasjonalt ID-kort, eller førerkort.
 4. Legg ved et bilde som fyller kravene for passfoto. Bruk en fotograf eller en automat for passfoto.
 5. Send søknaden til politidistriktet der du har din folkeregistrerte adresse.