Filter

562 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Mye arbeid i distrikt og kommuner neste halvår

  Det neste halvåret skal politidistrikt og kommuner i sammen diskutere fremtidens geografiske struktur. De fleste politimestre er allerede godt i gang med å samhandle med kommunene. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 2. Kommunene skal med når politiet lokalt skal endres

  Nærpolitireformen handler om å skape trygge lokalsamfunn. Enten man bor i bygd eller by, skal folk få en bedre polititjeneste. For å lykkes, vil politiet jobbe tett med kommunene. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 3. Overordnet organisering av politidistriktene

  Den overordnede organisasjonsmodellen for de nye politidistriktene er nå avklart. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med utviklingen av de nye politidistriktene. (Opprinnelig publisert 17.03.16)

  • Nærpolitireform
 4. Beslutning om overordnet organisasjonsmodell

  Overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene ble i dag, onsdag 17. februar, besluttet av Justis- og beredskapsdepartementet. (Opprinnelig publisert 17.02.16)

  • Nærpolitireform
 5. Hovedsetene i Norges nye politidistrikter

  Det er nå klart hva som blir hovedsetene i de 12 nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. (Opprinnelig publisert 16.12.15)

  • Nærpolitireform
 6. Høringssvar om hovedseter

  Høringsfristen om hovedseter i nye politidistrikter gikk ut 17. november. Alle høringssvarene blir offentliggjort her, på politi.no. (Opprinnelig publisert 12.08.15)

  • Nærpolitireform
 7. Forslag til hovedseter i nye politidistrikter

  Politidirektoratet har lagt fram forslag til hovedseter i de nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. Forslaget er på høring fram til 17. november. (Opprinnelig publisert 06.10.15)...

  • Nærpolitireform
 8. Arbeidet med valg av nye hovedseter

  Politidirektoratet (POD) har fått i oppgave å beslutte hvor hovedsetene i Norges 12 nye politidistrikter skal ligge. Slik vil berørte aktører bli involvert i beslutningsprosessen. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 9. Staker ut veien for fremtidens politi

  Stortingets beslutning om politireform gir mange føringer for politiets arbeid de neste årene. Dette skal føre til et bedre politi som er i stand til å møte morgendagens utfordringer. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 10. Politikontakter i Øst politidistrikt

  Alle landets kommuner fikk 15. juni en egen politikontakt. Politikontaktene skal bidra til tettere og mer systematisk samarbeid mellom politiet og lokale aktører for å forebygge kriminalitet og skape trygge...

 11. Politikontakter i Sør-Øst

  I midten av juni fikk alle kommunene i Sør-Øst politidistrikt en egen politikontakt. Politikontakten er det daglige kontaktleddet med kommunene, og er rådgiver innen kriminalitetsforebyggende arbeid.

 12. DNA-dugnad skremte tyvene bort

  Politiet i Sandefjord og Tryg Forsikring delte ut kunstig DNA-sett for å innbruddssikre husene i Hasleåsen i Sandefjord. Ett år senere er resultatet klart: Innbruddene i området har blitt redusert med...

 13. Tettere samarbeid mellom politiet og Konfliktrådet

  Forebygging av kriminalitet er gjennomgående for politiets og konfliktrådets virksomhet og et sentralt mål i nærpolitireformen. - Den avtale som i dag er inngått mellom Sør-Øst politidistrikt og konfliktrådene...

 14. Nedgang i antall anmeldelser i 2016

  Det totale antallet anmeldte straffesaker i Sør-Øst politidistrikt viser en nedgang i 2016 sammenlignet med tidligere år.

 15. Klager på ny lokal organisering

  Politidirektoratet besluttet ny lokal organisering av landets politidistrikter i januar. Berørte kommuner kunne klage på beslutningene fram til 10. mars. Så langt har Politidirektoratet mottatt åtte klager...

Presenterer side 37 Av 38