Filter

200 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Flere bortvises på grensen

  I perioden 4. – 10. januar ble 472 personer bortvist fra Norge. Det er 107 flere enn uken før. Økt trafikk og flere kontroller bidro til det.

 2. Brudd på passering av stengte grenseoverganger

  En person er i dag anmeldt etter å ha passert Flermoen grenseovergang (Trysil) som er ulovlig å benytte. –Dette ser vi svært alvorlig på, politiet har en forventing om at alle bidrar til å redusere smitte...

  • Grensekontroll
  • Koronaviruset
 3. Uakseptable funn knyttet til uønsket seksuell oppmerksomhet

  I fjor høst ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i politiet, som har kartlagt uønsket seksuell oppmerksomhet. Nå har vi fått resultatene av den. Det er alvorlig lesning, sier politimester Hans...

  • Arbeidsmiljø
 4. Lokal rapport om uønsket seksuell oppmerksomhet klar

  7,9 prosent av medarbeiderne i Agder politidistrikt, som utgjør 44 ansatte, har i en arbeidsmiljøundersøkelse svart at de i løpet av de 12 siste månedene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

 5. Rapport om uønsket seksuell oppmerksomhet – Øst politidistrikt

  I arbeidsmiljøundersøkelsen om uønsket seksuell oppmerksomhet svarer 7,4 prosent av respondentene i Øst politidistrikt bekreftende på at de har opplevd én eller flere former for uønsket seksuell oppmerksomhet...

  • Arbeidsmiljø
 6. Rapport på uønsket seksuell oppmerksomhet

  Resultatet fra en fersk arbeidsmiljøundersøkelse viser at i Innlandet politidistrikt har 6,4 prosent, eller 45 medarbeidere blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet. –Det skal være trygt å jobbe...

  • Arbeidsmiljø
 7. Avdekket personopplysninger på avveie

  Det er avdekket at personopplysninger har kommet på avveie i saker som gjelder utleggsforretning fra namsmannen.

 8. Midlertidig bevæpning forlenges

  Den midlertidige bevæpningen av innsatspersonell i politiet forlenges i åtte uker regnet fra 8. januar 2021.

 9. 8854 personer returnert i 2020

  Av disse var 112 tidligere asylsøkere i Norge med endelig avslag, mens 150 personer ble uttransportert i henhold til Dublin III-forordningen.

 10. Elektrosjokkvåpen: Bruken ytterligere ned i fjerde kvartal 2020

  Politidirektoratet er fornøyd med prøveprosjektet som nå har pågått i to år. Flere krevende oppdrag for politiet har blitt løst uten bruk av skytevåpen og prøveprosjektet med elektrosjokkvåpen er nå under...

Presenterer side 1 Av 14