Filter

217 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Politiets årsrapport 2021

  Pandemien har påvirket politiet også i 2021, med en hverdag preget av sykdom og begrensninger. Samtidig har Indre Schengen grensekontroll bundet opp mye ressurser. Likevel leverte politiet jevnt over gode...

 2. Resultater politiets responstid 2021

  Resultatene for 2021 viser at politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid, men at det varierer om politidistriktene innfrir sine krav.

 3. Anmeldt kriminalitet (STRASAK) 2021

  I 2021 ble det anmeldt 279 500 lovbrudd, som er 7,2 prosent færre enn året før og en reduksjon på nesten 12 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2016-2020.

 4. Har innført forsterket territorialkontroll

  Agder politidistrikt har, som resten av politiet, innført forsterket territorialkontroll i forbindelse med krigen i Ukraina.

  • Ukraina
 5. Episode etter fotballkamp mellom Bodø/Glimt – AS Roma

  I forbindelse med hendelse som skjedde i spillertunnelen etter kampen, var politiet på stedet med flere patruljer da situasjonen var noe uoversiktlig i det meldingen kom inn.

 6. Anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt 2021

  Totalt ble 325 forhold kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2021. Dette er en økning på 11% fra 2020, da antallet var 287 forhold. Økningen kan delvis forklares med mange anmeldelser for tyveri...

 7. God påske-beredskap trass i omfattande flyktningoppdrag

  Vest politidistrikt har fått god kontroll på arbeidet med å registrere flyktningar frå Ukraina. Oppdraget går utover anna drift i politidistriktet, men beredskapen blir ikkje råka.

  • Ukraina
 8. Høyesterett om medvirkning til promillekjøring

  Etter en dødsulykke i Rossfjord i Senja i 2019 ble tre passasjerer først frikjent i tingretten for medvirkning til promillekjøring, så domfelt i lagmannsretten. De tre anket til Høyesterett, som nå har...

  • Trafikk
  • Påtale
 9. Tre omkommet i skred i Lyngen

  De tre døde etter å ha blitt tatt i et snøskred i Beretlia ved Lyngseidet.

 10. Krigen i Ukraina: Politiet styrkes med 641 millioner kroner

  Pengene skal gå til å styrke politiets arbeid med registrering i Norge og evakuering av flyktninger fra Ukrainas naboland. Pengene går også til arbeidet rettet mot sammensatte trusler.

  • Ukraina
 11. Kraftsenter i politiet fyller fem år

  Det er fem år siden politiets arbeid med lønn og regnskap ble samlet i ett fagmiljø, organisert i Politiets fellestjenester og med lokaler i Kristiansund.

 12. Nytt registreringssenter etableres på Gardermoen

  Senteret øker politiets kapasitet for registrering av asylsøkere, og kommer i tillegg til registreringen som foregår på mottakssenteret i Råde og politidistriktene.

  • Ukraina
Presenterer side 3 Av 15