Filter

562 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Mer kunnskap om ungdomskriminalitet

  Som et element i det forebyggende arbeidet er det utarbeidet en rapport om Ungdomskriminalitet i Nordland. Målet er å øke kunnskapen internt i politiet, men også hos våre samarbeidspartnere.

 2. Avslutter etterforskning i Solbergelva

  Politiet avslutter etterforskning av mulig seksuell krenkelse mot barn i Solbergelva etter at mistanken om straffbart forhold er betydelig svekket.

 3. Om pass i Telemark, Vestfold og Buskerud

  Fram til midten av februar vil det pågå ombyggingsarbeider ved passkontorene ved bl.a. Politiets publikumssenter i Stokke, Grenland politistasjon (Skien) og Drammen politistasjon Vi beklager de ulemper...

 4. Betydelig skredfare i Lofoten

  Politiet opphever evakuering i Skjelfjord og Ramberg. Oppdatert pressemelding 30. januar 2019, kl 1510

 5. Delbart? Om ulovlig bildedeling blant ungdommer

  Politiet lanserer i 2019 et undervisningsopplegg til ungdomsskoleelever for å forebygge deling av seksualiserte bilder og videoer. Den forebyggende satsingen har fått navnet «Delbart?». Målgruppen er ungdommer...

 6. NC3: En ny spydspiss i politiet

  Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos er nå offisielt åpnet som en avdeling på Kripos.

 7. Ombygging av Kirkenes og Vadsø politiekspedisjon

  Skal du på reise snart, og trenger nytt pass? Vær oppmerksom på at i Kirkenes og Vadsø skal passkontoret holde stengt flere uker i forbindelse med ombygging. Vi oppfordrer alle til å sjekke om de har gyldig...

 8. Innlandet politidistrikt styrker tilstedeværelsen på nett

  I tråd med politiets overordnede mål om å forebygge og bekjempe kriminalitet og å trygge befolkningen gjør Innlandet politidistrikt noen endringer for å styrke tilstedeværelsen på nett. Vi etablerer oss...

  • Barn og unge
  • Råd og forebygging
  • Trygghet og tillit
 9. Pressemelding vedr. funn av død person i Holmestrand

  Politiet etterforsker funnet av en død person på Eikelund i Holmestrand som mistenkelig. Det er derimot ingen holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart.

 10. Færre anmeldelser - kompleks kriminalitet

  Kriminalitetsutviklingen viser en liten nedgang i anmeldte saker i hele Sør-Øst politidistrikt. Samtidig opplever politiet at kriminaliteten endrer karakter og deler av kriminaliteten flyttes over på...

 11. Ombygging ved Lillehammer politistasjon

  Det pågår ombygging av 1. etasje ved Lillehammer politistasjon og det betyr noen endringer for publikum som besøker oss.

Presenterer side 3 Av 38