Filter

497 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Ønsket til Justisdepartementet

  Politimester i Sør-Øst, Christine Fossen har valgt å fratre sin stilling fra og med 1. november i år. Fossen går til Justisdepartementet og skal der bidra til å forsterke departementets arbeid med implementering...

 2. Lovbrudd i en femdel av undersøkte i transportbransjen

  I en ny rapport om varebilsegmentet i transportbransjen utarbeidet av arbeidslivskriminalitetssenteret (A-krimsenteret) er det avdekket lovbrudd i 20 prosent av de kontrollerte. Flere underleverandører...

 3. Elektrosjokkvåpen avfyrt 26 ganger

  I tredje kvartal 2019 avfyrte norsk politi elektrosjokkvåpen ni ganger og truet med å bruke det 13 ganger. Siden nyttår er dermed våpenet avfyrt til sammen 26 ganger, og Politidirektoratet mener bruken...

 4. Slutter som leder av Virksomhetsutviklingsavdelingen

  Avdelingsdirektør for Virksomhetsutviklingsavdelingen i Politidirektoratet Cato Rindal fratrer sin stilling fra og med 7. oktober. Han vil ta fatt på oppgaven med å lede det nyopprettede programmet for...

 5. Nyutdannede får jobb, men faste ansettelser tar tid

  88,5 prosent av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen (PHS) våren 2018 har nå jobb i politiet. Av disse har 52,2 prosent fast stilling. Tallene viser at nyutdannede får jobb i politiet, men at faste...

 6. Et unikt gratis hjelpetilbud

  Støttesenteret for kriminalitetsutsatte i Sør-Øst politidistrikt har nå tilbakelagt sitt første hele driftsår. Dette er et unikt gratis hjelpetilbud for den som er utsatt for integritetskrenkende kriminalitet....

 7. Politiets rolle ved demonstrasjoner

  Vi ønsker å klargjøre hva som er politiets rolle ved demonstrasjoner og politiske markeringer. Politiets oppgave ved politiske markeringer er å ivareta ro, orden og sikkerhet – og å bidra til at alle som...

 8. Ny seksjon for sedelighetssaker i Agder politidistrikt

  Agder politidistrikt styrker sitt arbeid i sedelighetssaker og oppretter en egen seksjon på fagfeltet. 11 nye politistillinger skal jobbe med sedelighetssaker, noe som er en betydelig styrking på dette...

 9. 67 personer pågrepet uten gyldig opphold

  Onsdag ettermiddag ble 67 utenlandske statsborgere pågrepet på et motell på Eidsvold for ulovlig opphold i Norge. Pågripelsen foregikk uten dramatikk.

 10. Flere klager på politiet

  Politiet mottok 1047 klager i 2018. Det er en økning på 16 prosent fra 2017, og en økning på 26 prosent de siste fem årene.

 11. Seks passkontorer i Finnmark fra 1. oktober 2019

  Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at det skal være seks passkontorer i Finnmark: Alta, Hammerfest, Kirkenes, Porsanger (Lakselv), Tana og Vadsø. De seks kontorene der tjenesten avvikles og...

 12. Politiet ønsker tips etter ran

  Agder politidistrikt ønsker tips fra publikum i forbindelse med ranet av Vitus apotek på Lund i Kristiansand mandag 23. september.

 13. Lederskifte

  UP-sjef Runar Karlsen går til Politidirektoratet for å løfte arbeidet med trafikksikkerhet i direktoratet. Politimester i Øst, Steven Hasseldal blir ny UP-sjef. Begge beordres for en periode på seks...

 14. Ny rapport: Alvorlig vold mot små barn

  Kripos lanserer tirsdag 24. september 2019 rapporten «Alvorlig vold mot små barn». Rapporten er en systematisk gjennomgang av saker der det har vært mistanke om vold mot barn under fire år og hvor volden...

Presenterer side 2 Av 34