Filter

236 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Nye patruljebiler til Innlandet

  Innlandet politidistrikt vil som første politidistrikt i landet få nye patruljebiler. Bilene, som er av typen Volvo V90cc B5 Diesel Mild-Hybrid, er bedre tilpasset fremtidens polititjeneste.

  • Trafikk
  • Beredskap
 2. Varetekt etter grovt ran

  En mann i 20-årene er varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud etter grovt ran i en bolig i Harstad.

 3. Endring i beslutning om landslovnekt for utenlandske sjømenn

  For å bidra til å stoppe spredning av Covid-19 beslutter Politimesteren i Troms politidistrikt å nekte landlov for utenlandske besetningsmedlemmer på skip i Troms politidistrikt. Det gjøres følgende...

  • Koronaviruset
 4. Fortsatt nedgang i den registrerte kriminaliteten

  I 2020 ble det registret 26.230 anmeldelser av lovbrudd i Sør-Vest politidistrikt. Over tid har det vært en utvikling i retning færre anmeldte saker, og denne trenden fortsatte også i fjor.

 5. Stigende oppklaringsprosent i Møre og Romsdal

  ­- Pandemien gjorde 2020 til et spesielt år også for politiet. Selv om samfunnet for øvrig gikk i krabbegear ble kanskje ikke straffesakene påvirket i så stor grad som man skulle tro, sa politiinspektør...

 6. Høy oppklaring, men bekymret for mørketall

  Nordland politidistrikt har i 2020 opprettholdt en høy oppklaringsprosent på 61,9 % og bygd ned restansene, men nedgang i anmeldelser knyttet til grov familievold bekymrer politimesteren i Nordland.

 7. Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt i 2020

  2020 har vært et annerledes år, også for kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. Det totale antallet registrerte anmeldelser var 23 882 i 2020, mot 23 081 anmeldelser i 2019 (økning på 3,5 %).

 8. Kriminalstatistikken i Agder for 2020

  I 2020 opplevde Agder politidistrikt en liten økning i registrerte straffesaker, fra 18.860 i 2019 til 19.394 i 2020. Saksbehandlingstiden på oppklarte saker i 2020 var 98 dager, mot 88 dager i 2019. Oppklaringsprosenten...

 9. Stor nedgang i meldt kriminalitet i koronaåret 2020

  Vest politidistrikt sine årstal for 2020 syner ein nedgang på 11 prosent i talet på meldte lovbrot. Talet er det lågaste dei fem siste åra. I den same perioden har talet på psykiatrioppdrag auka med heile...

 10. Kriminalitetsutviklingen i Oslo politidistrikt 2020

  Utviklingen i anmeldelser i Oslo politidistrikt var i 2020 stabil sammenlignet med 2019. Anmeldelsene sank da smitteverntiltakene ble innført i mars, men i løpet av sommeren og høsten var det tilbake...

 11. Antall anmeldelser redusert i 2020

  I 2020 ble det anmeldt 301 287 saker. Antall anmeldelser er redusert med 3,1 prosent (-9 534 saker) i forhold til 2019. Nedgangen skyldes særlig nedgang i registrerte vinning-, narkotika-, vold- og økonomilovbrudd....

 12. Ønsker tips om voldshendelse

  Politiet ønsker tips om en voldshendelse som skal ha skjedd i Kongsvegen i Øyer, torsdag 11. februar.

  • Etterforskning
 13. Trailersjåfør utvist i 2 år

  Tirsdag fikk den utenlandske trailersjåføren et forelegg på kr 11.000, etter å ha forårsaket trafikkstans i Tromsø to ganger på under en time.

  • Trafikk
 14. Otta lensmannskontor er stengt på grunn av korona

  Otta lensmannskontor er foreløpig stengt ut uke 6 på grunn av den pågående situasjonen. Politiet opererer som normalt og vakt- og beredskap er ivaretatt. Otta lensmannskontor er en del av felles vaktregion...

 15. Prioriteringer og økonomisk tildeling 2021

  Politiet i Innlandet vil i 2021 bidra til etatens samlede innsats innenfor kriminalitetstypene vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper, mishandling i nære relasjoner, arbeidslivskriminalitet...

Presenterer side 2 Av 16