Filter

522 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Fortsatt utfordrende budsjettsituasjon i politiet

  Politiet er tildelt om lag 18,6 milliarder kroner på driftsbudsjett i 2020. Til tross for viktige satsinger i årets budsjett, vil økonomien i politiet fortsatt være stram og kreve tydelige prioriteringer....

 2. Faste ansettelser i politiet tar tid

  80,1 prosent av studentene fra 2018-kullet som har bestått eksamen på Politihøgskolen (PHS) er nå ansatt i etaten. 72,7 prosent av disse er fast ansatt. Tallene viser at nyutdannede får jobb i politiet,...

 3. Narkotikabeslag i Noreg 2019

  Dei siste fem åra er det blitt stadig færre narkotikasaker, og i 2019 er det 25 % færre saker enn i 2014.

 4. Kriminalitetstall og resultater Nordland 2019

  Politiet i Nordland jobber hver dag for å sikre mest mulig trygghet og rettssikkerhet for de som bor og ferdes i Nordland. Hvor godt eller dårlig vi lykkes med dette er til dels målbart gjennom politiets...

 5. Oppdatering drukningsulykke Årnes

  Kvinnen som onsdag kveld ble reddet opp fra Glomma i Årnes, ble erklært død torsdag morgen.

 6. Sjølvsagt ser vi desse barna

  I reportasjen «Barna som ingen ser» i Klassekampen 11. januar er tilhøva for barn som vert gripne, fridomsrøva og satt på familieeininga på Haraldvangen grundig skildra.

 7. Økning i falske trusler og nødmeldinger

  Politiet i hele landet har den siste tiden observert en økning i antall falske trusler og nødmeldinger på internett. Truslene er i all hovedsak rettet mot skoler og andre offentlige institusjoner.

 8. Stor nedgang i talet seksuelle brotsverk

  Møre og Romsdal politidistrikt opplevde ein kraftig nedgang i talet på melde seksualbrotsverk i fjor. Frå topp-året 2017 med 561 saker via 483 i 2018, viser straffesaksstatisikken at det i fjor kom inn...

 9. Anmeldt kriminalitet i Oslo politidistrikt 2019

  I 2019 ble det registrert 70 796 anmeldelser av lovbrudd med gjerningssted i Oslo politidistrikt, bestående av kommunene Oslo, Asker og Bærum. Antallet er relativt stabilt med de to foregående år.

 10. Økende tillit til politiet i Innlandet

  – Det er en økning i tilliten til politiet i Innlandet, samtidig som vi ser en økende andel som er bekymret for å bli utsatt for svindel eller bedrageri på nett, sier politimester Johan Brekke.

 11. De nye lokalene til Flisa lensmannskontor er offisielt åpnet

  Tirsdag 28. januar var det offisiell åpning av de nye lokalene til Flisa lensmannskontor. Politimester Johan Brekke klippet sperrebånd sammen med ordfører i Åsnes kommune, Kari Heggelund, og tidligere...

 12. Noen overordnede tall for kriminalitetsbildet 2019

  Antall anmeldte narkotika- og seksuallovbrudd går ned fra 2018, mens antall vold- og vinningssaker holder et relativt stabilt nivå. Politidirektoratet er i gang med å sammenstille straffesakstallene for...

Presenterer side 2 Av 35