Filter

230 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Midlertidig bevæpning forlenges inntil åtte uker

  Politidirektoratet har fått samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet til å forlenge den midlertidige bevæpningen av politiet for en periode på inntil åtte uker regnet fra og med 6. mars 2021.

 2. Felles namsfogd i Troms politidistrikt

  Troms politidistrikt skal etablere en felles namsfogd som vil ha ansvaret for alle namssaker i Troms politidistrikt.

 3. Vold i nære relasjoner gjennom pandemiperioden

  Av Astri Johanne Holm, leder seksjon for etterforskning av vold i nære relasjoner og seksuallovbrudd i enhet øst (ENØ) og Hanne Finanger, leder seksjon for risikoanalyse og kriminalitetsforebygging av...

 4. Relansering: "#Skikompiskampanje": Førebygging før vårskisesongen

  Mars og april er tida med flest skredulykker i vårt politidistrikt. Erfaringane hittil tyder på stor utfart til populære fjellparti utover våren. Politiet saman med gode samarbeidspartnerar i Skredfamilien...

 5. 10 041 personer ble uttransportert i 2020

  Totalt 10 041 personer ble tvangsreturnert fra Norge i fjor. På grunn av etterregistreringer er antallet oppjustert med 1187 personer siden 11. januar.

 6. Straffesakstall for Sør-Øst 2020

  I 2020 har det norske samfunnet og samfunnet for øvrig vært preget av koronapandemien og påfølgende smitteverntiltak. Dette påvirker også kriminalitetsbildet, politiets oppgaver og arbeidsflyt.

 7. Kvinnedagen er en viktig påminnelse

  Politiet jobber målrettet med å bedre kjønnsbalansen blant sine ledere og ansatte. Statistikken viser at man er på rett vei, men at det fortsatt gjenstår arbeid innen de politioperative lederstillingene....

 8. Midlertidig bevæpning

  Politidirektoratet har tidligere varslet midlertidig bevæpning av politiet for perioden 8. januar til 5. mars 2021. Bevæpningen ble gitt på bakgrunn av PST sin vurdering om at terrortrusselen fra ekstrem...

 9. Klager på politiet

  I 2020 mottok Oslo politidistrikt 217 klager. Dette er det høyeste antall klager som er behandlet i politidistriktet, men kun åtte saker flere enn i 2019.

Presenterer side 4 Av 16