Filter

572 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Samarbeidskontroll med positivt resultat

  Tromsø: 45 bedrifter innenfor turisme og bygg og anlegg har vært gjenstand for tverretatlig kontroll. Kontrollen viser at næringslivet i all hovedsak etterlever lover og regler.

 2. Dataangrepet mot Hydro

  Kripos har startet undersøkelser i saken der Hydro er utsatt for et dataangrep.

 3. En person er siktet for brann i Mellomvegen i Tromsø

  Politiet i Tromsø har pågrepet og siktet en person i forbindelse med brann i Mellomvegen i Tromsø sentrum 18.2. Personen er siktet etter straffeloven § 355, for å ha forårsaket brann som lett kunne medføre...

 4. Trafikkulykke sør for Skibotn

  Etterforskningen av dødsulykken sør for Skibotn 17. mars tyder så langt på at personbilen på vei nordover har kommet over i motgående kjørefelt. Politiet har ikke funnet grunnlag for beslag av førerkort...

 5. Responstid 2018

  I 2018 innfridde politiet i Innlandet tidskravene for hasteoppdrag i områdene med færre enn 2000 innbyggere og flere enn 20 000 innbyggere. For områder med 2000 til 19 999 innbyggere var politidistriktet...

  • Analyser
 6. Situasjonen på New Zealand: Oslo politidistrikt jobber forebyggende

  Oslo politidistrikt er klar over situasjonen på New Zealand. Vi forholder oss til gjeldende trusselvurdering, men jobber likevel i det forebyggende sporet bl.a. gjennom forebyggere og mangfolds -og radikaliseringskontaktene...

 7. Flere ledige passtimer i Sør-Øst

  Flere ansatte ved passkontorene, utvidet åpningstider og til sammen 200.000 nye timer ved passkontorene vil gjøre det lettere for publikum å skaffe seg pass.

 8. Øst politidistrikt legger ut 39.000 nye passtimer

  Øst politidistrikt åpner nå opp for timebestilling 150 dager frem i tid i tillegg til at det hentes inn ekstra ressurser for å fjerne passkøene i politidistriktet. Totalt legges det ut nærmere 39.000 nye...

 9. Legger ut 200.000 nye passtimer

  Politiet åpner nå opp for timebestilling 150 dager frem i tid i tillegg til at det hentes inn ekstra ressurser for å fjerne passkøene på Østlandet. Totalt legges det ut nærmere 200.000 passtimer frem mot...

 10. Prioriteringer for Innlandet politidistrikt i 2019

  Politiet i Innlandet vil i 2019 prioritere iverksettingen av nærpolitireformen. -I tillegg vil bekjempelse av vold og seksuelle overgrep mot barn og særlig sårbare grupper være en hovedoppgave for oss,...

  • Bemanning
  • Nærpolitireform
  • Straffesaksbehandling
  • Påtale
  • Arbeidslivskriminalitet
Presenterer side 4 Av 39