Filter

562 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Økt bemanning i politiet

  Politiet hadde totalt 16 945 årsverk ved utgangen av 2018. Det er en økning på 412 årsverk fra samme periode i 2017. Antall politiårsverk har økt med 272 årsverk og var 10 063 ved utgangen av året.

  • Bemanning
 2. PU nedbemanner

  Politiets utlendingsenhet (PU) har startet en nedbemanningsprosess, der virksomheten jobber for å redusere antallet ansatte med 58 stillinger. Bakgrunnen er lave ankomster av asylsøkere over tid, og at...

 3. Ny rapport om politireformen

  I dag la Politihøgskolen fram en rapport om gjennomføringen av politi reformen. Forskerne understreker at endringene i politiet må få tid til å virke før resultatene kommer.

 4. Avvikler pass på Ørnes

  Siste dag med passutstedelse på Ørnes lensmannskontor er 28. januar 2019.

 5. Endring i passlokasjoner i Øst politidistrikt

  Øst politidistrikt vil fra mandag 28. januar ha fire passlokasjoner som behandler ordinære søknader om pass og søknader om nødpass. De fire lokasjonene er Politiets publikumssenter på Lillestrøm politistasjon...

 6. Nye passkontor i Agder politidistrikt

  I løpet av våren 2019 vil Agder politidistrikt få tre helt nye passkontor der publikum kan skaffe seg pass. Nytt utstyr i sikre lokaler, og medarbeidere med høy kompetanse, skal bidra til en sikker og...

 7. 24 drapssaker i 2018

  26 personer er siktet for drap som skjedde i 2018 - bare én av dem er kvinne, resten er menn.

 8. Færre ble tvangsreturnert i 2018

  Totalt 5077 personer ble tvangsreturnert av politiet i 2018. Det er en nedgang på ca. 7 prosent fra 2017, og det laveste returtallet siden 2012 da 4901 personer ble returnert.

 9. Brann på Ishavsbyen oppklart

  Brannen på Ishavsbyen videregående skole i Breivika i Tromsø 21. desember er oppklart.

 10. Avdekker stadig flere for høy fart

  Utrykningspolitiet (UP) har i 2018 gjennomført flere fartskontroller, og gjennom dette avdekket flere overtredelser. Foreløpige tall viser at Utrykningspolitiet (UP) tok over 91.000 for å ha kjørt for...

 11. 108 omkommet på veiene i 2018

  Foreløpige tall fra UP viser at 108 personer har omkommet på veiene i 2018. To flere enn i 2017. Det var 83 menn og 25 kvinner som har omkommet. Årsakene til dødsulykkene er sammensatte. For høy fart,...

Presenterer side 4 Av 38