Filter

455 resultater er tilgjengelig. Bruk tastatur eller swipe-bevegelser for å navigere.

455 treff

 1. Arbeidsgruppe vil styrke utdannelsen av politifolk

  Norsk politi trenger mye større kompetansebredde enn i dag. Politiet vil ikke være i stand til å løse samfunnsoppdraget i fremtiden hvis ikke rekrutteringen og etterutdanningene endres vesentlig.

 2. Menneskehandel i Norge

  Kripos legger i nå fram rapporten «De kriminelle aktørene bak menneskehandel i Norge - et situasjonsbilde basert på politiets kilder». Kripos ønsker med rapporten å bidra til økt kunnskap om menneskehandel...

 3. Bevæpning på Oslo Lufthavn Gardermoen forlenges

  Justisdepartementet gir samtykke til at den midlertidige bevæpningen på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL) kan forlenges i inntil åtte uker.

  • Bevæpning
 4. Rekordleveranse av nye patruljebiler

  I revidert nasjonalbudsjett høsten 2017 ble politiet tildelt ekstrabevilgninger til innkjøp av nye patruljebiler før nyttår. Resultatet er at 63 nye patruljebiler nå er levert til politidistriktene fra...

 5. Nyutdannet politi kommer i jobb

  Tre av fire nyutdannete fra 2017-kullet er i jobb i politiet ved årsskiftet. Dette er en solid økning fra tredje kvartal 2017. Av kullet som gikk ut i 2016 er nå 93 % i jobb i etaten.

  • Bemanning
 6. To varslingssaker behandlet i Sør-Øst politidistrikt

  Politidirektoratet mottok i juni 2017 klager fra to medarbeidere i Sør-Øst politidistrikt. Klagene ble senere vurdert som varsler på bakgrunn av sin karakter. Varslene dreide seg særlig om forhold knyttet...

 7. Politiets teori om Jemtland-saken

  Innlandet politidistrikt bekrefter at den foreløpige obduksjonsrapporten viser at Janne Jemtland ble skutt og påført en dødelig skuddskade, og at hun døde den 29. desember 2017.

 8. Ny dom i Tysfjord-sakene

  Mannen i 50-årenes som i begynnelsen av januar stod tiltalt i Ofoten tingrett for ha forgrepet seg på en kvinne med nedsatt kognitive evner, har i dag blitt dømt til 4 års fengsel.

Presenterer side 6 Av 46
 1. Forrige
 2. 1
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 8. 46
 9. Neste