Filter

207 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Bekymret over økning av ulovlige rusmidler i Bodø

  - Vi ser at tilgangen på ulovlige rusmidler er økende. Særlig er bruken blant ungdom bekymringsfull, sier Alf Gunnar Holm, fungerende kriminalsjef i Bodø. Nå oppfordrer han foreldrene til å følge litt...

 2. Henlegger tyverisaker

  Politiet har nå henlagt sak om tyveri av øl fra Mack Ølbryggeris lokaler i Balsfjord.

 3. Samarbeid med sikkerhetsselskap

  Nasjonalt Cyberkrimsenter (NC3) ved Kripos har signert en samarbeidsavtale med sikkerhetsselskapet Mnemonic. Hensikten er utveksling av informasjon for å kunne forebygge og bekjempe datakriminalitet.

 4. Nettsvindel via søknadsportalar

  Politiet ser no ein auke i nettsvindelen som skjer via offentlege søknadsportalar, Digipost, Webcruiter, Finn.no, osv. Datakriminelle er kreative og i sakene vi no ser gir dei seg ut for å vere arbeidsgivarar...

 5. Politiets sjøtjeneste 2021 i Møre og Romsdal politidistrikt

  Møre og Romsdal politidistrikt vil også i år være synlig og tilstede på sjøen. Det er bare å ta kontakt når våre to politibåter dukker opp og flere har alt møtt oss. Båtpatruljene er alt godt i gang for...

 6. Grensekontroll for fritidsbåter

  Fra mandag 21. juni klokken 12:00 må reisende som kommer til Norge med fritidsbåt melde seg for grensekontroll ved ett av de 11 godkjente grenseovergangsstedene langs kysten.

  • Koronaviruset
 7. Tiltak for å redusere kø på Svinesund

  Politiet iverksetter flere tiltak for å redusere købelastningen i grensekontrollen på Svinesund.

  • Koronaviruset
 8. Resultater for politiets responstid 1. tertial 2021

  Politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid i første tertial 2021. Resultatene viser at de nasjonale kravene innfris, men at det varierer mellom politidistriktene om de innfrir kravene til responstid...

 9. Nytt lokale for Stange lensmannskontor

  Politiet i Stange kommune flytter inn i rådhuset i Stange kommune. – Vi ser frem til å flytte inn i rådhuset og være enda tettere på kommunen, sier Terje Krogstad, leder for Geografisk driftsenhet midt...

 10. Hvorfor deltar politiet i Pride?

  FNs menneskerettigheter sier at alle mennesker har en iboende verdi og etnisk eller religiøs bakgrunn, alder, kjønn eller seksuell orientering er uten betydning for menneskeverdet. Politiet skal også så...

Presenterer side 6 Av 14