Filter

253 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Øst politidistrikt godtar foretaksstraff

  I desember 2021 ba Eidsvoll kommune om bistand fra politiet i forbindelse med et helseoppdrag knyttet til rustesting av en gravid kvinne.

 2. Innbyggerundersøkelsen 2022 - lokale resultater i Finnmark

  - Jeg er takknemlig for den tilliten innbyggerne i Finnmark har til politiet i Norge, sier politimester Ellen Katrine Hætta. - Tilliten til politiet er høy, og som i tidligere undersøkelser ser vi at tilliten...

  • Innbyggerundersøkelsen
 3. Tilliten til politiet i Oslo, Asker og Bærum er fortsatt høy.

  Årets innbyggerundersøkelse viser at tilliten fortsatt er høy, men en andel av de spurte oppgir at tilliten har gått ned det siste året. -Tillit er en av de viktige bærebjelkene i samfunnet vårt, og vi...

  • Innbyggerundersøkelsen
 4. Politiets innbyggerundersøkelse 2022 for Trøndelag

  Politiets innbyggerundersøkelse for 2022 viser fortsatt høy tillit til politiet, til tross for en nedgang fra 2021. Høyest er tilliten i Trøndelag politidistrikt.

  • Innbyggerundersøkelsen
 5. Ikkje like høg tillit til politiet som tidlegare i Vest politidistrikt

  - Ikkje uventa går innbyggarane si tillit til politiet ned etter eit år med fleire utfordrande saker på landsbasis. Nedgangen er betydeleg og vi skal ta inn over oss innbyggjarane sine klare tilbakemeldingar....

  • Innbyggerundersøkelsen
 6. Politiets innbyggerundersøkelse 2022 for Agder

  72 prosent av innbyggerne i Agder svarer, i likhet med landsgjennomsnittet i Politiets innbyggerundersøkelse for 2022, at de har høy tillit til politiet. Samtidig oppgir innbyggere på tvers av alle politidistrikter...

  • Innbyggerundersøkelsen
 7. Høg tillit til politiet i Møre og Romsdal

  - Folk i Møre og Romsdal har høgre tillit til politiet enn nordmenn flest, seier politimeister Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt.

  • Innbyggerundersøkelsen
 8. Politiets innbyggerundersøkelse 2022

  72 prosent av innbyggerne svarer at de har høy, eller svært høy tillit til politiet. I årets reviderte undersøkelse har innbyggerne svart på spørsmål om tilliten har endret seg i året som har gått, og...

  • Innbyggerundersøkelsen
 9. Ber om varetektsfengsling med varetektssurrogat

  Mannen som er siktet for to tilfeller av  ildspåsettelse i Vardø natt til 20. mars  framstilles for varetektsfengsling i Nord-Troms og Senja tingrett klokken 1430 i dag.

 10. Utforsker semantisk teknologi

  Vi i Politiets IT-enhet utforsker mulighetene rundt semantisk kunnskapsgraf-teknologi. Team kunnskapsgraf inviterte derfor til en workshop hvor formålet var å dele kunnskap om hva semantisk teknologi...

 11. Politiet i Nordland tar i bruk elektrosjokkvåpen

  Som resultat av en nasjonal beslutning, utstyres politiet i Nordland med elektrosjokkvåpen. Med denne innføringen får politiet et ekstra maktmiddel med potensiale til å uskadeliggjøre truende personer...

Presenterer side 8 Av 17