Filter

174 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Aksjonister innbragt etter aksjon på Slagentangen

  20 personer er innbrakt for ikke å ha innrettet seg etter pålegg fra politiet etter en aksjon på Slagentangen utenfor Tønsberg. Aksjonen startet mandag morgen.

 2. Narkotika til eget bruk – praksisomlegging i Høyesterett

  Høyesterett avsa 8. april dom i tre saker om straffutmåling for rusavhengiges befatning med narkotika til eget bruk. Ny rettspraksis vil påvirke politiets tjenesteutøvelse i narkotikasaker, spesielt knyttet...

 3. 169 flere kjøretøy til politiet

  Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å omdisponere mindreforbruk i politiet fra 2021 til innkjøp av transportmidler. I løpet av året vil det derfor bli en ekstraleveranse på 169 transportmidler...

 4. Hotell frikjent for diskriminering

  Flere privatpersoner anmeldte en hotelleier i Tromsø for diskriminering etter å ha uttalt at de ikke ønsket russiske gjester fordi de åpnet dørene for ukrainske flyktninger i mars i år.

  • Ukraina
 5. Politiets årsrapport 2021

  Pandemien har påvirket politiet også i 2021, med en hverdag preget av sykdom og begrensninger. Samtidig har Indre Schengen grensekontroll bundet opp mye ressurser. Likevel leverte politiet jevnt over gode...

 6. Resultater politiets responstid 2021

  Resultatene for 2021 viser at politiet innfrir de nasjonale kravene til responstid, men at det varierer om politidistriktene innfrir sine krav.

 7. Anmeldt kriminalitet (STRASAK) 2021

  I 2021 ble det anmeldt 279 500 lovbrudd, som er 7,2 prosent færre enn året før og en reduksjon på nesten 12 prosent sammenlignet med gjennomsnittet for perioden 2016-2020.

 8. Har innført forsterket territorialkontroll

  Agder politidistrikt har, som resten av politiet, innført forsterket territorialkontroll i forbindelse med krigen i Ukraina.

  • Ukraina
 9. Episode etter fotballkamp mellom Bodø/Glimt – AS Roma

  I forbindelse med hendelse som skjedde i spillertunnelen etter kampen, var politiet på stedet med flere patruljer da situasjonen var noe uoversiktlig i det meldingen kom inn.

 10. Anmeldt hatkriminalitet i Oslo politidistrikt 2021

  Totalt ble 325 forhold kodet som hatkriminalitet i Oslo politidistrikt i 2021. Dette er en økning på 11% fra 2020, da antallet var 287 forhold. Økningen kan delvis forklares med mange anmeldelser for tyveri...

 11. God påske-beredskap trass i omfattande flyktningoppdrag

  Vest politidistrikt har fått god kontroll på arbeidet med å registrere flyktningar frå Ukraina. Oppdraget går utover anna drift i politidistriktet, men beredskapen blir ikkje råka.

  • Ukraina
Presenterer side 9 Av 12