Filter

222 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Fortsatt nedgang i den registrerte kriminaliteten

  I 2021 ble det registret 24.152 anmeldelser av lovbrudd i Sør-Vest politidistrikt. Over tid har det vært en utvikling i retning færre anmeldte saker, og denne trenden fortsatte også i fjor.

 2. Oppdatering ifm. knivstikking i Trøgstad 10. februar

  Politiet har fredag formiddag siktet en latvisk statsborger i 30-årene for drapsforsøk etter hendelsen der en mann ble knivstukket i sitt hjem i Trøgstad 10. februar.

 3. Kriminalstatistikk for Trøndelag politidistrikt 2021

  I 2021 hadde Trøndelag politidistrikt om lag like mange saker som i 2020. Det er likevel endringer i kriminalitetsbildet. Tallene viser en økning i økonomisaker og i saker som omhandler seksuelle overgrep...

 4. Straffesakstall i 2021 for Innlandet

  I 2021 var det en nedgang i antall anmeldelser i Innlandet, med 17673 saker i 2021 fra 19066 saker i 2020.

 5. Ventetider pass: Legger ut timer fortløpende

  Finner du ikke ledige timer for å søke om pass og ID-kort på politiet.no? Vi legger ut timer fortløpende. Hvis du ikke finner time med en gang, oppfordrer vi til å prøve igjen senere.

  • Pass
  • ID-kort
 6. Kriminalstatistikken i Agder for 2021

  I 2021 opplevde Agder politidistrikt nedgang i registrerte straffesaker, med 17.954 saker i 2021 fra 19.394 saker i 2020. Saksbehandlingstiden på oppklarte saker i 2021 var 102 dager, mot 95 dager i 2020....

 7. Økning i seksuallovbrudd i Oslo i pandemi-året 2021

  Pandemien endret i perioder folks sosiale liv, blant annet mindre bruk av offentlige rom og økt bruk av digital samhandling og kommunikasjon. Det har også påvirket kriminalitetsbildet viser statistikken...

 8. Politiet bekymret over økning i antall seksuallovbrudd

  Tall fra politiet viser at antall anmeldte seksuallovbrudd har økt med 16,5 prosent det siste året – fra 6 874 anmeldelser i 2020 til 8 006 anmeldelser i 2021. Utviklingen av lovbrudd som involverer barn...

 9. Riksadvokaten har konkludert om politiets tvangsmiddelbruk

  Den 13. april 2021 påla riksadvokaten statsadvokatene å gjennomføre en undersøkelse av tvangsmiddelbruk i mindre alvorlige narkotikasaker. Undersøkelsen er nå gjennomført og riksadvokaten har...

 10. Krav om innreiseregistrering fjernes

  Regjeringen har avviklet kravet om registrering ved innreise til Norge. Dermed har politiet avsluttet kontrollene av dette.

Presenterer side 11 Av 15