Filter

222 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Vær oppmerksom på lang ventetid for time på pass

  Lettelser i koronarestriksjonene fører til økt reiselyst på Agder, og dermed også stor etterspørsel etter pass og ID-dokumenter. Den økte etterspørselen fører til lengre ventetid for ledige timer på fylkets...

 2. Ny rapport: Politiets medvirkning i medieproduksjoner

  En bredt sammensatt gruppe fra kommunikasjonsmiljøet i politiet har revidert retningslinjene for Politiets medvirkning i TV-produksjoner fra 2016. Formålet har vært å gjøre håndtering, beslutning og oppfølging...

 3. Innbyggerundersøkelsen i Innlandet

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2021 svarer 80 prosent at de har tillit til politiet. I Innlandet er det 81 prosent som har gitt samme vurdering for politiet. – Jeg er glad for at vi opprettholder...

  • Innbyggerundersøkelsen
 4. Årsresultat for 2021 er klart

  Endelig årsresultat er nå klart. Det viser et mindreforbruk også på investeringspostene. Dette er midler som forventes overført til 2022.

 5. Sikker Chat med politiet

  Politiet har utviklet en chatløsning som gjør at barn og unge kan kommunisere trygt og sikkert med politiet på sine egne premisser.

 6. Etterforskingen av Gjerdrum-skredet er ferdigstilt

  Øst politidistrikt har nå ferdigstilt sin etterforskning av årsakssammenhengene bak leirskredet på Gjerdrum, og vi har oversendt vår innstilling til statsadvokaten.

 7. Oslo politidistrikt har høyest tillit i Politi-Norge

  Hovedfunnene i innbyggerundersøkelsen for 2021 viser at  Oslo politidistrikt har høyest tillit i Politi-Norge, men tallene har gått ned fra 86 % i 2020 til 82 % i 2021. Opplevd trygghet i befolkningen...

  • Innbyggerundersøkelsen
 8. Økt trygghetsfølelse blant innbyggerne i Sør-Vest

  Innbyggerundersøkelsen for 2021 viser at 96 prosent av innbyggerne i Sør-Vest politidistrikt føler seg trygge. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra 2020, og politidistriktet er på listen over topp fem...

  • Innbyggerundersøkelsen
 9. Finnmark: - Ingen selvfølge at politiet har så høy tillit

  Først og fremst er jeg takknemlig for at innbyggernes tillit til politiet fortsatt ligger på et stabilt høyt nivå, også i Finnmark, sier politimester Ellen Katrine Hætta. - Flere enn 7 av 10 av de spurte...

  • Innbyggerundersøkelsen
 10. – Politiet er avhengig av høy tillit

  I politiets innbyggerundersøkelse for 2021 svarer 72 prosent av befolkningen i Agder at de har ganske eller svært høy tillit til politiet. 92 prosent svarer at de føler seg trygge i sitt nærområde.

  • Innbyggerundersøkelsen
Presenterer side 12 Av 15