Filter

182 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. 43% brukte mobiltelefon ulovlig

  Aksjon skolevei: Politiet har hatt kontroller rundt mange av skolene i hele Oslo politidistrikt, og aksjonen fortsetter denne uken. -Det er en økning på mobilbruk i bil, spesielt høyt har det vært i kontrollene...

 2. Mangelfull arkiveringspraksis

  Arkivverkets tilsynsrapport viser at over 10 000 dokumenter i Politidirektoratet ikke er behandlet eller ferdigstilt. Tiltak knyttet til opplæring og organisering er igangsatt.

 3. Nytt politihus i Bodø kan bygges på Albertmyra

  Tirsdag 23. august besøkte justisminister Emilie Enger Mehl Bodø. Hun kunne fortelle nyheten om at Justis- og beredskapsdepartementet har gitt politiet i Nordland fullmakt til å etablere nytt politihus...

 4. Praksis i mindre alvorlige narkotikasaker

  Det pågår en rettsutvikling knyttet til straffereaksjoner for egen bruk og besittelse av narkotika. Riksadvokatembetet og Politidirektoratet samarbeider om å endre praksis i politiet og...

 5. Vold mot dyr og vold i nære relasjoner

  Er du klar over at det ofte er en sammenheng mellom de som utøver vold mot dyr, og de som utsetter sine nærmeste for vold? Politiet i Nordland, Mattilsynet og Krisesentret i Salten går nå sammen og inviterer...

 6. Tretten bru har kollapset

  Oppdatering vedrørende brukollaps på Tretten, mandag 15.august klokken 09.20.

 7. Oppdatering: Skytingen i Oslo 25. juni 2022

  Politiet har per nå, basert på de foreløpige analysene av skytingen, foreløpig definert 171 personer som fornærmede i saken. Ett av kriteriene for dette er basert på hvor nært vedkommende har vært en eller...

Presenterer side 7 Av 13