Filter

249 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Skredhendelser i Troms

  Snøskredfaren i Troms er stor og politiet håndterer en krevende situasjon med flere pågående hendelser. Under følger en foreløpig oversikt og status i sakene.

 2. Passkontoret flytter til Torp politistasjon

  15. mai flyttes politiets publikumsenter i Stokke til den nye Torp politistasjon. Både pass/ID og utlendingsforvaltningen vil overføres til Torp.

 3. Anmeldt kriminalitet 2022

  I fjor ble det anmeldt i overkant av 305 000 lovbrudd. Dette er 9,2 prosent flere anmeldelser enn i 2021. Det er antall anmeldte tyverier som øker mest.

 4. Øst politidistrikt godtar foretaksstraff

  I desember 2021 ba Eidsvoll kommune om bistand fra politiet i forbindelse med et helseoppdrag knyttet til rustesting av en gravid kvinne.

 5. Innbyggerundersøkelsen 2022 - lokale resultater i Finnmark

  - Jeg er takknemlig for den tilliten innbyggerne i Finnmark har til politiet i Norge, sier politimester Ellen Katrine Hætta. - Tilliten til politiet er høy, og som i tidligere undersøkelser ser vi at tilliten...

  • Innbyggerundersøkelsen
Presenterer side 7 Av 17