Filter

226 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Status i savnet-saka i Kristiansund

  Politiet i Møre og Romsdal informerte 14. februar at det var iverksatt etterforskning i forbindelse med at en mann i 40-åra hadde blitt meldt savnet. Mandag 22. februar ble det gjort funn av en død mannsperson...

 2. Bedrift rammet av dataangrep

  En bedrift i Sør-Vest politidistrikt er rammet av et løsepengevirus. Politiet ble varslet om hendelsen lørdag.

 3. Rusreformen lagt fram for Stortinget

  Regjeringen har i dag lagt fram forslag til rusreform for Stortinget. Politiet ønsker at personer med rusavhengighet skal få bedre hjelp og oppfølging. Samtidig har politiet frarådet en avkriminalisering...

 4. Mange ruskjørere tas i trafikken

  Politiet i Sør-Øst kontrollerer daglig bortimot 35 sjåfører for kjøring i ruspåvirket tilstand. Hver dag, året gjennom, er det mellom tre og fire sjåfører som blir stoppet og anmeldt for slik...

 5. Straffesakstall 2020 for Innlandet

  I 2020 mottok Innlandet politidistrikt 19087 anmeldelser, en liten nedgang sammenlignet med 2019. Det er flest anmeldelser innen trafikklovbrudd og vinningskriminalitet.

 6. Nye patruljebiler til Innlandet

  Innlandet politidistrikt vil som første politidistrikt i landet få nye patruljebiler. Bilene, som er av typen Volvo V90cc B5 Diesel Mild-Hybrid, er bedre tilpasset fremtidens polititjeneste.

  • Trafikk
  • Beredskap
 7. Varetekt etter grovt ran

  En mann i 20-årene er varetektsfengslet i fire uker med brev og besøksforbud etter grovt ran i en bolig i Harstad.

 8. Endring i beslutning om landslovnekt for utenlandske sjømenn

  For å bidra til å stoppe spredning av Covid-19 beslutter Politimesteren i Troms politidistrikt å nekte landlov for utenlandske besetningsmedlemmer på skip i Troms politidistrikt. Det gjøres følgende...

  • Koronaviruset
 9. Fortsatt nedgang i den registrerte kriminaliteten

  I 2020 ble det registret 26.230 anmeldelser av lovbrudd i Sør-Vest politidistrikt. Over tid har det vært en utvikling i retning færre anmeldte saker, og denne trenden fortsatte også i fjor.

 10. Stigende oppklaringsprosent i Møre og Romsdal

  ­- Pandemien gjorde 2020 til et spesielt år også for politiet. Selv om samfunnet for øvrig gikk i krabbegear ble kanskje ikke straffesakene påvirket i så stor grad som man skulle tro, sa politiinspektør...

 11. Høy oppklaring, men bekymret for mørketall

  Nordland politidistrikt har i 2020 opprettholdt en høy oppklaringsprosent på 61,9 % og bygd ned restansene, men nedgang i anmeldelser knyttet til grov familievold bekymrer politimesteren i Nordland.

 12. Kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt i 2020

  2020 har vært et annerledes år, også for kriminaliteten i Trøndelag politidistrikt. Det totale antallet registrerte anmeldelser var 23 882 i 2020, mot 23 081 anmeldelser i 2019 (økning på 3,5 %).

 13. Kriminalstatistikken i Agder for 2020

  I 2020 opplevde Agder politidistrikt en liten økning i registrerte straffesaker, fra 18.860 i 2019 til 19.394 i 2020. Saksbehandlingstiden på oppklarte saker i 2020 var 98 dager, mot 88 dager i 2019. Oppklaringsprosenten...

 14. Stor nedgang i meldt kriminalitet i koronaåret 2020

  Vest politidistrikt sine årstal for 2020 syner ein nedgang på 11 prosent i talet på meldte lovbrot. Talet er det lågaste dei fem siste åra. I den same perioden har talet på psykiatrioppdrag auka med heile...

 15. Kriminalitetsutviklingen i Oslo politidistrikt 2020

  Utviklingen i anmeldelser i Oslo politidistrikt var i 2020 stabil sammenlignet med 2019. Anmeldelsene sank da smitteverntiltakene ble innført i mars, men i løpet av sommeren og høsten var det tilbake...

Presenterer side 5 Av 16