Filter

497 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Bemanningstall for politiet

  Politiet hadde totalt 16 991 årsverk ved utgangen av september 2019. Det er en økning på 254 årsverk fra samme periode i 2018.

 2. Tall på nyutdannede i jobb 3. kvartal 2019

  28,8 prosent av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen våren 2019 har nå jobb i politiet. Av disse har 9 prosent fast stilling.

 3. Mistenkelig dødsfall Vengsøya

  Politiet i Tromsø fikk 3. oktober melding om at en person var funnet død på Vengsøya i Tromsø kommune.

 4. Mann siktet for uaktsomt drap

  Politiet i Agder har pågrepet og siktet en mann i 20-årene fra Vest-Agder for uaktsomt drap på en kvinne som døde etter påkjørsel med bil på Snartemo i Hægebostad natt til 2. juni i år.

 5. Pressekonferanse

  I forbindelse med den mye omtalte Snartemo-saken, der en kvinne døde og en annen ble alvorlig skadet natt til 2. juni i år, inviterer politiet pressen til pressekonferanse.

 6. IKT-sikkerhet i politiet

  Økt digitalisering og ny teknologi gir mange muligheter, men gjør samtidig samfunnet som helhet mer sårbart. Riksrevisjonen har gjennomført en revisjon av politiets evne og kapasitet for sikring mot dataangrep....

 7. Nedbemanningen fortsetter i PU

  Grunnet redusert oppgavemengde og budsjett gjennomfører Politiets utlendingsenhet (PU) ytterligere nedbemanning med mål om å være 555 ansatte innen 31. mars 2020.

 8. Politiets responstid 2. tertial 2019

  Politiet innfridde kravene til responstid i én av tre tettstedskategorier i 2. tertial 2019. For de to andre kategoriene er politiet under ett minutt fra å innfri kravene. Det viser nasjonal måling av...

 9. Svak nedgang i anmeldte saker

  Ved utgangen av august 2019 var det anmeldt 207 330 saker til politiet. Det er en nedgang på 1,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig var det en svak økning i antallet påtaleavgjorte...

 10. Forslag til statsbudsjett 2020

  I forslaget til statsbudsjettet for 2020 foreslås det at politi- og lensmannsetaten skal få tildelt 20,2 milliarder kroner. Dette er en økning på 2,4 prosent fra 2019.

 11. Siste måned som politimester i Sør-Øst

  Politimester i Sør-Øst, Christine Fossen har valgt å fratre sin stilling fra og med 1. november i år. Fossen går til Justisdepartementet og skal der bidra til å forsterke departementets arbeid med implementering...

Presenterer side 0 Av 34