Filter

556 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Politiet skal anskaffe nye helikoptre

  Prekvalifiseringen av tilbydere til nye politihelikoptre er nå startet. Politiet skal kjøpe nye helikoptre basert på Politidirektoratets forslag til helikopterkapasitet på Østlandet og Oslo-området. (Opprinnelig...

 2. Politiet og Forsvaret trener terrorbekjempelse

  Denne uka pågår det en stor anti-terrorøvelse i Østlandsområdet, Øvelse Tyr. Målet er at politi, Forsvar og sivile samarbeidspartnere skal øve på å samarbeide om å handtere alvorlige hendelser. (Opprinnelig...

 3. 20 prosent flere dopinglovbrudd i 2016

  Antall anmeldte dopinglovbrudd har økt med 20 prosent fra 2015 til 2016. I 2016 var det totalt 1 798 anmeldte dopinglovbrudd i Norge. Bruk og besittelse av dopingmidler utgjør om lag halvparten av disse...

 4. Midlertidig bevæpning avsluttes

  Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn Gardermoen vil i løpet av tirsdag 18. april ta bort den midlertidige bevæpningen. Politiet i hele landet vil da ha fremskutt lagring av våpen i sine kjøretøy,...

 5. Samlokalisering vil gi bedre samhandling

  Politidirektoratet (POD) mener samlokalisering av nødmeldesentralene vil gi samfunnet en bedre beredskap, slik Regjering og Storting har gitt føringer om. (Opprinnelig publisert 23. mai 2017)

 6. Samlokalisering av nødmeldetjenesten

  Presisering knyttet til mediebilde av nødetatenes arbeid med samlokalisering. (Opprinnelig publisert 2. juni 2017)

 7. Klageordning for berørte kommuner

  I midten av januar besluttet Politidirektoratet en ny lokal organisering av norsk politi. Berørte kommuner kan klage på beslutningene innen 10. mars. (Opprinnelig publisert 07.02.17)

  • Nærpolitireform
 8. Ny organisering av norsk politi

  Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap. (Opprinnelig...

  • Nærpolitireform
 9. Slik avgjøres ny tjenestestedstruktur

  I midten av oktober skal politimesterne sende et foreløpig forslag til ny lokal struktur på høring blant berørte kommuner. I midten av desember får politidirektøren politimesternes tilrådning på sitt bord....

  • Nærpolitireform
 10. Mye arbeid i distrikt og kommuner neste halvår

  Det neste halvåret skal politidistrikt og kommuner i sammen diskutere fremtidens geografiske struktur. De fleste politimestre er allerede godt i gang med å samhandle med kommunene. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 11. Kommunene skal med når politiet lokalt skal endres

  Nærpolitireformen handler om å skape trygge lokalsamfunn. Enten man bor i bygd eller by, skal folk få en bedre polititjeneste. For å lykkes, vil politiet jobbe tett med kommunene. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 12. Overordnet organisering av politidistriktene

  Den overordnede organisasjonsmodellen for de nye politidistriktene er nå avklart. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med utviklingen av de nye politidistriktene. (Opprinnelig publisert 17.03.16)

  • Nærpolitireform
 13. Beslutning om overordnet organisasjonsmodell

  Overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene ble i dag, onsdag 17. februar, besluttet av Justis- og beredskapsdepartementet. (Opprinnelig publisert 17.02.16)

  • Nærpolitireform
 14. Hovedsetene i Norges nye politidistrikter

  Det er nå klart hva som blir hovedsetene i de 12 nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. (Opprinnelig publisert 16.12.15)

  • Nærpolitireform
 15. Høringssvar om hovedseter

  Høringsfristen om hovedseter i nye politidistrikter gikk ut 17. november. Alle høringssvarene blir offentliggjort her, på politi.no. (Opprinnelig publisert 12.08.15)

  • Nærpolitireform
Presenterer side 36 Av 38