Filter

513 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
  1. Nye Troms politidistrikt

    - Politireformen er vedtatt i Stortinget, og bestillingen er et bedre og mer tilstedeværende politi. Det ønsker vi å få til også i Troms, og jeg håper å få gode og konstruktive høringssvar før jeg sender...

    • Nærpolitireform
  2. Politikontakter klare i hver kommune

    Politikontakten er det faste kontaktleddet mellom politiet, kommunen, næringsliv, frivillige organisasjoner og andre lokale aktører. -Jeg håper politikontaktordningen vil styrke det gode samarbeidet mellom...

Presenterer side 35 Av 35