Filter

548 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Status i etterforskningen av Tysfjord-sakene

  Publisert 29.06.2016. Politiet begynner å få en oversikt, men det er mye informasjon som skal analyseres, settes i system og etterforskes videre.

 2. Overgrepene i Tysfjord

  Publisert 21.06.2016 -Dette tar vi på dypeste alvor, sier politimester Tone Vangen.

 3. Sommeråpent i Kirkenes

  Publikumsekspedisjonen ved Kirkenes politistasjon har sommeråpningstid fra kl. 10 til 14 i ukene 27 til 32, dvs. fra 3. juli til 11. august.

 4. Et politi i endring

  Målet med politireformen er å sette politiet i stand til å yte bedre polititjenester. Det er et mål det er lett å slutte seg til. Det er tiltakene som skaper debatt. (Opprinnelig publisert 9. juni...

 5. Rapport om varslersaken i Hordaland

  Advokatfirmaet som har gransket arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefer, konkluderer med at Schaefer varslet forsvarlig og at arbeidsgiver ikke fulgte sine egne regler for håndtering...

 6. Politiets ansvar for de mest sårbare

  I dag legger vi frem statistikk for anmeldt kriminalitet i 2015. Samtidig presenterer vi hva politiet vil prioritere i årene som kommer. For meg står det helt klart: Norsk politi må avdekke og etterforske...

 7. Varslingssakene i tidligere Hordaland politidistrikt

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag mottatt del 2 av granskingen av arbeidsgivers håndtering av varslingssakene ved tidligere Hordaland politidistrikt. (Opprinnelig publisert 16. mars 2016)

 8. Politiet skal anskaffe nye helikoptre

  Prekvalifiseringen av tilbydere til nye politihelikoptre er nå startet. Politiet skal kjøpe nye helikoptre basert på Politidirektoratets forslag til helikopterkapasitet på Østlandet og Oslo-området. (Opprinnelig...

 9. Politiet og Forsvaret trener terrorbekjempelse

  Denne uka pågår det en stor anti-terrorøvelse i Østlandsområdet, Øvelse Tyr. Målet er at politi, Forsvar og sivile samarbeidspartnere skal øve på å samarbeide om å handtere alvorlige hendelser. (Opprinnelig...

 10. 20 prosent flere dopinglovbrudd i 2016

  Antall anmeldte dopinglovbrudd har økt med 20 prosent fra 2015 til 2016. I 2016 var det totalt 1 798 anmeldte dopinglovbrudd i Norge. Bruk og besittelse av dopingmidler utgjør om lag halvparten av disse...

 11. Midlertidig bevæpning avsluttes

  Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn Gardermoen vil i løpet av tirsdag 18. april ta bort den midlertidige bevæpningen. Politiet i hele landet vil da ha fremskutt lagring av våpen i sine kjøretøy,...

 12. Samlokalisering vil gi bedre samhandling

  Politidirektoratet (POD) mener samlokalisering av nødmeldesentralene vil gi samfunnet en bedre beredskap, slik Regjering og Storting har gitt føringer om. (Opprinnelig publisert 23. mai 2017)

 13. Samlokalisering av nødmeldetjenesten

  Presisering knyttet til mediebilde av nødetatenes arbeid med samlokalisering. (Opprinnelig publisert 2. juni 2017)

 14. Klageordning for berørte kommuner

  I midten av januar besluttet Politidirektoratet en ny lokal organisering av norsk politi. Berørte kommuner kan klage på beslutningene innen 10. mars. (Opprinnelig publisert 07.02.17)

  • Nærpolitireform
 15. Ny organisering av norsk politi

  Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap. (Opprinnelig...

  • Nærpolitireform
Presenterer side 35 Av 37