Filter

543 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Første evaluering av nærpolitireformen

  Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har evaluert reformåret 2016. De konstaterer at reformen er krevende, at arbeidet er i rute, og at politiet har greid å opprettholde ordinær drift. Samtidig gjør...

 2. Studie viser skepsis til nærpolitireformen

  En undersøkelse om nærpolitireformen utført sommeren 2016 viser at ansatte i politiet på det tidspunktet hadde liten tro på at reformen vil ha positive konsekvenser for eget arbeidssted og politiet mer...

 3. Alle kommuner i Nordland har fått sin politikontakt

  Politi og kommune skal jobbe tettere og mer systematisk for å skape trygge lokalsamfunn. For å sikre dette har hver kommune i Nordland fått sin egen personlige politikontakt. (Opprinnelig publisert 16....

 4. Politiet kunne ikke foregripe de politiske beslutningene

  Politiet i Nordland er ydmyke ovenfor risikoen som Bodø kommune tok når vi måtte avvente politiske beslutninger i forhold til etablering av samlokaliserte nødetater i Bodø. Vi opplevde dog at samarbeidsaktørene...

 5. Mann pågrepet i en av Tysfjordsakene

  Tirsdag 6. desember ble en mann i slutten av 40 årene pågrepet i en av Tysfjordsakene. Mannen er siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold....

 6. Tysfjordsaken øker fortsatt i omfang

  Politiet i Nordland jobber for fullt med overgrepssakene fra Tysfjord. Omfanget øker fremdeles og politiet frykter at det vil komme flere saker. (Opprinnelig publisert 1. november 2016)

 7. Status i Tysfjordsakene

  Politiet i Nordland jobber for fullt med den omfattende etterforskningen av overgrepene i Tysfjord. (Opprinnelig publisert 13. juli 2016)

 8. Heidi Kløkstad er utpekt til visepolitimester i Nordland

  Kongen i statsråd har i dag utpekt Heidi Kløkstad til visepolitimester i Nordland. Kløkstad blir dermed den første visepolitimesteren i Nordland politidistrikt. (Opprinnelig publisert 16. desember...

 9. Status i etterforskningen av Tysfjord-sakene

  Publisert 29.06.2016. Politiet begynner å få en oversikt, men det er mye informasjon som skal analyseres, settes i system og etterforskes videre.

 10. Overgrepene i Tysfjord

  Publisert 21.06.2016 -Dette tar vi på dypeste alvor, sier politimester Tone Vangen.

 11. Sommeråpent i Kirkenes

  Publikumsekspedisjonen ved Kirkenes politistasjon har sommeråpningstid fra kl. 10 til 14 i ukene 27 til 32, dvs. fra 3. juli til 11. august.

 12. Et politi i endring

  Målet med politireformen er å sette politiet i stand til å yte bedre polititjenester. Det er et mål det er lett å slutte seg til. Det er tiltakene som skaper debatt. (Opprinnelig publisert 9. juni...

 13. Rapport om varslersaken i Hordaland

  Advokatfirmaet som har gransket arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefer, konkluderer med at Schaefer varslet forsvarlig og at arbeidsgiver ikke fulgte sine egne regler for håndtering...

Presenterer side 34 Av 37