Filter

546 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Hvorfor ikke bare sende dem ut?

  Hvorfor oppholder noen seg ulovlig i Norge? Er det ikke bare å sende dem ut? (Opprinnelig publisert 08.06.14)

 2. Ledsaget og uledsaget uttransport

  Det har i de siste dagene kommet frem i media informasjon om at politiet etter pågripelse uttransporterer personer uledsaget på buss til flyplass for utreise. PU avkrefter at dette er praksis. (Opprinnelig...

 3. Grensekommisær i tre nye år

  Kongen i statsråd har utnevnt oberst Roger Jakobsen til grensekommisær for den norsk-russiske grense i tre år. Jakobsen innehar samme stilling i dag, og dette er hans andre åremål.

 4. Første evaluering av nærpolitireformen

  Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) har evaluert reformåret 2016. De konstaterer at reformen er krevende, at arbeidet er i rute, og at politiet har greid å opprettholde ordinær drift. Samtidig gjør...

 5. Studie viser skepsis til nærpolitireformen

  En undersøkelse om nærpolitireformen utført sommeren 2016 viser at ansatte i politiet på det tidspunktet hadde liten tro på at reformen vil ha positive konsekvenser for eget arbeidssted og politiet mer...

 6. Alle kommuner i Nordland har fått sin politikontakt

  Politi og kommune skal jobbe tettere og mer systematisk for å skape trygge lokalsamfunn. For å sikre dette har hver kommune i Nordland fått sin egen personlige politikontakt. (Opprinnelig publisert 16....

 7. Politiet kunne ikke foregripe de politiske beslutningene

  Politiet i Nordland er ydmyke ovenfor risikoen som Bodø kommune tok når vi måtte avvente politiske beslutninger i forhold til etablering av samlokaliserte nødetater i Bodø. Vi opplevde dog at samarbeidsaktørene...

 8. Mann pågrepet i en av Tysfjordsakene

  Tirsdag 6. desember ble en mann i slutten av 40 årene pågrepet i en av Tysfjordsakene. Mannen er siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold....

 9. Tysfjordsaken øker fortsatt i omfang

  Politiet i Nordland jobber for fullt med overgrepssakene fra Tysfjord. Omfanget øker fremdeles og politiet frykter at det vil komme flere saker. (Opprinnelig publisert 1. november 2016)

 10. Status i Tysfjordsakene

  Politiet i Nordland jobber for fullt med den omfattende etterforskningen av overgrepene i Tysfjord. (Opprinnelig publisert 13. juli 2016)

 11. Heidi Kløkstad er utpekt til visepolitimester i Nordland

  Kongen i statsråd har i dag utpekt Heidi Kløkstad til visepolitimester i Nordland. Kløkstad blir dermed den første visepolitimesteren i Nordland politidistrikt. (Opprinnelig publisert 16. desember...

 12. Status i etterforskningen av Tysfjord-sakene

  Publisert 29.06.2016. Politiet begynner å få en oversikt, men det er mye informasjon som skal analyseres, settes i system og etterforskes videre.

 13. Overgrepene i Tysfjord

  Publisert 21.06.2016 -Dette tar vi på dypeste alvor, sier politimester Tone Vangen.

Presenterer side 34 Av 37