Filter

508 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Midlertidig bevæpning avsluttes

  Politiet i de største byene og ved Oslo lufthavn Gardermoen vil i løpet av tirsdag 18. april ta bort den midlertidige bevæpningen. Politiet i hele landet vil da ha fremskutt lagring av våpen i sine kjøretøy,...

 2. Samlokalisering vil gi bedre samhandling

  Politidirektoratet (POD) mener samlokalisering av nødmeldesentralene vil gi samfunnet en bedre beredskap, slik Regjering og Storting har gitt føringer om. (Opprinnelig publisert 23. mai 2017)

 3. Samlokalisering av nødmeldetjenesten

  Presisering knyttet til mediebilde av nødetatenes arbeid med samlokalisering. (Opprinnelig publisert 2. juni 2017)

 4. Klageordning for berørte kommuner

  I midten av januar besluttet Politidirektoratet en ny lokal organisering av norsk politi. Berørte kommuner kan klage på beslutningene innen 10. mars. (Opprinnelig publisert 07.02.17)

  • Nærpolitireform
 5. Ny organisering av norsk politi

  Politidirektoratet har besluttet ny lokal organisering av norsk politi. Færre lensmannskontor skal frigi tid og ressurser til politiets kjerneoppgaver: forebygging, etterforskning og beredskap. (Opprinnelig...

  • Nærpolitireform
 6. Slik avgjøres ny tjenestestedstruktur

  I midten av oktober skal politimesterne sende et foreløpig forslag til ny lokal struktur på høring blant berørte kommuner. I midten av desember får politidirektøren politimesternes tilrådning på sitt bord....

  • Nærpolitireform
 7. Mye arbeid i distrikt og kommuner neste halvår

  Det neste halvåret skal politidistrikt og kommuner i sammen diskutere fremtidens geografiske struktur. De fleste politimestre er allerede godt i gang med å samhandle med kommunene. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 8. Kommunene skal med når politiet lokalt skal endres

  Nærpolitireformen handler om å skape trygge lokalsamfunn. Enten man bor i bygd eller by, skal folk få en bedre polititjeneste. For å lykkes, vil politiet jobbe tett med kommunene. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 9. Overordnet organisering av politidistriktene

  Den overordnede organisasjonsmodellen for de nye politidistriktene er nå avklart. Dette er en viktig milepæl i arbeidet med utviklingen av de nye politidistriktene. (Opprinnelig publisert 17.03.16)

  • Nærpolitireform
 10. Beslutning om overordnet organisasjonsmodell

  Overordnet organisasjonsmodell for politidistriktene ble i dag, onsdag 17. februar, besluttet av Justis- og beredskapsdepartementet. (Opprinnelig publisert 17.02.16)

  • Nærpolitireform
 11. Hovedsetene i Norges nye politidistrikter

  Det er nå klart hva som blir hovedsetene i de 12 nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. (Opprinnelig publisert 16.12.15)

  • Nærpolitireform
 12. Høringssvar om hovedseter

  Høringsfristen om hovedseter i nye politidistrikter gikk ut 17. november. Alle høringssvarene blir offentliggjort her, på politi.no. (Opprinnelig publisert 12.08.15)

  • Nærpolitireform
 13. Forslag til hovedseter i nye politidistrikter

  Politidirektoratet har lagt fram forslag til hovedseter i de nye politidistriktene som skal etableres fra 1. januar 2016. Forslaget er på høring fram til 17. november. (Opprinnelig publisert 06.10.15)...

  • Nærpolitireform
 14. Arbeidet med valg av nye hovedseter

  Politidirektoratet (POD) har fått i oppgave å beslutte hvor hovedsetene i Norges 12 nye politidistrikter skal ligge. Slik vil berørte aktører bli involvert i beslutningsprosessen. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
 15. Staker ut veien for fremtidens politi

  Stortingets beslutning om politireform gir mange føringer for politiets arbeid de neste årene. Dette skal føre til et bedre politi som er i stand til å møte morgendagens utfordringer. (Opprinnelig publisert...

  • Nærpolitireform
Presenterer side 33 Av 34