Filter

524 resultater er klare. Bruk piltastene eller sveip for å gå opp eller ned.
 1. Politiet kunne ikke foregripe de politiske beslutningene

  Politiet i Nordland er ydmyke ovenfor risikoen som Bodø kommune tok når vi måtte avvente politiske beslutninger i forhold til etablering av samlokaliserte nødetater i Bodø. Vi opplevde dog at samarbeidsaktørene...

 2. Mann pågrepet i en av Tysfjordsakene

  Tirsdag 6. desember ble en mann i slutten av 40 årene pågrepet i en av Tysfjordsakene. Mannen er siktet for fem voldtekter, samt to tilfeller hvor han skal ha utnyttet stilling, tillits- eller avhengighetsforhold....

 3. Tysfjordsaken øker fortsatt i omfang

  Politiet i Nordland jobber for fullt med overgrepssakene fra Tysfjord. Omfanget øker fremdeles og politiet frykter at det vil komme flere saker. (Opprinnelig publisert 1. november 2016)

 4. Status i Tysfjordsakene

  Politiet i Nordland jobber for fullt med den omfattende etterforskningen av overgrepene i Tysfjord. (Opprinnelig publisert 13. juli 2016)

 5. Heidi Kløkstad er utpekt til visepolitimester i Nordland

  Kongen i statsråd har i dag utpekt Heidi Kløkstad til visepolitimester i Nordland. Kløkstad blir dermed den første visepolitimesteren i Nordland politidistrikt. (Opprinnelig publisert 16. desember...

 6. Status i etterforskningen av Tysfjord-sakene

  Publisert 29.06.2016. Politiet begynner å få en oversikt, men det er mye informasjon som skal analyseres, settes i system og etterforskes videre.

 7. Overgrepene i Tysfjord

  Publisert 21.06.2016 -Dette tar vi på dypeste alvor, sier politimester Tone Vangen.

 8. Sommeråpent i Kirkenes

  Publikumsekspedisjonen ved Kirkenes politistasjon har sommeråpningstid fra kl. 10 til 14 i ukene 27 til 32, dvs. fra 3. juli til 11. august.

 9. Et politi i endring

  Målet med politireformen er å sette politiet i stand til å yte bedre polititjenester. Det er et mål det er lett å slutte seg til. Det er tiltakene som skaper debatt. (Opprinnelig publisert 9. juni...

 10. Rapport om varslersaken i Hordaland

  Advokatfirmaet som har gransket arbeidsgivers håndtering av politietterforsker Robin Schaefer, konkluderer med at Schaefer varslet forsvarlig og at arbeidsgiver ikke fulgte sine egne regler for håndtering...

 11. Politiets ansvar for de mest sårbare

  I dag legger vi frem statistikk for anmeldt kriminalitet i 2015. Samtidig presenterer vi hva politiet vil prioritere i årene som kommer. For meg står det helt klart: Norsk politi må avdekke og etterforske...

 12. Varslingssakene i tidligere Hordaland politidistrikt

  Justis- og beredskapsdepartementet har i dag mottatt del 2 av granskingen av arbeidsgivers håndtering av varslingssakene ved tidligere Hordaland politidistrikt. (Opprinnelig publisert 16. mars 2016)

 13. Politiet skal anskaffe nye helikoptre

  Prekvalifiseringen av tilbydere til nye politihelikoptre er nå startet. Politiet skal kjøpe nye helikoptre basert på Politidirektoratets forslag til helikopterkapasitet på Østlandet og Oslo-området. (Opprinnelig...

 14. Politiet og Forsvaret trener terrorbekjempelse

  Denne uka pågår det en stor anti-terrorøvelse i Østlandsområdet, Øvelse Tyr. Målet er at politi, Forsvar og sivile samarbeidspartnere skal øve på å samarbeide om å handtere alvorlige hendelser. (Opprinnelig...

Presenterer side 33 Av 35